tirsdag 5. juli 2011

Løsningsbeskrivelse

Vi har forsøkt å velge riktig løsning for behovet vi har. Det ligger også føringer og gode råd fra NVE’s egne IKT grupper og DIFI. Vi ønsker å knytte oss til systemutvikling basert på et rammeverk for sikker utvikling. Vi har også føringer i tildelingsbrevene våre om at offentlige rådata skal være tilgjengelige for de som måtte ønske å bygge videre på dem.


Figuren skisserer dataflyt mellom database og aktuelle brukere. Ringene representerer tjenestelagene rundt databasen.

Deling av data
Rådata skal foreligge tilgjengelig for videre bruk. D.v.s. egnede data skal være tilgjengelig på maskinlesbart format ref. pressemelding ”Rådata skal brukes av flere”.

Ikke bare for den offentlige varslingstjenesten
regObs skal også være et verktøy tilgjengelig for alle å legge inn og dele data. Derfor bør brukere og nye observasjonssteder kunne administreres utenfra. Et ønske er at regObs kan brukes og være en del av andre internkontroll og kvalitetssikringssystemer.

Eksempler på dette: Vegvesnet har underleverandører som må vurdere sikkerheten på veier, skipatruljene må gjøre sikkerhetsvurderinger av alpinanleggene og fjellførere har behov for å vurdere forholdene i et turområde før de tar klienter med ut.

Teknologivalg
Databasen skal ha et WCF grensesnitt. WCF’en skal tilgjengeliggjøres som et REST eller en webservice. DataAccesslaget skal kommunisere med databasen med Entity Framework. API/Webservice skal inkludere datavalidering.

Det lages brukergrensesnitt for innlegging og uttrekk av data. Selve rapporteringsskjemaet vil følge malen til det som er brukt sist vinter (se etter ”skjema og instruks” på www.nve.no/regobs). Det skal være mulig å gjøre enkle uttrekk av data som visning i tabell. Klient applikasjonen lages på ASP.NET MVC.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar