mandag 4. juli 2011

Om bloggen

Denne bloggen har til hensikt å dele handlingsplanen for et prosjekt for etablering av en observasjondatabase. Databasen skal bli et verktøy til brukt i varsling og beredskapsarbeid knyttet til skred.

Tanken er å prøve bloggformen for å få fram ideene og planene mens vi jobber fram den nye regObs løsningen. I prosjektet som etablerer en nasjonal skredvarlingstjeneste er målgruppene mange, ekspertene spredt og behovene forskjellige. Utfrodringen er å nå ut til flest mulig og få innspill så målene vi jobber mot blir mest mulig nyttig for AS Norge.

Jeg legger opp til at hvert blogginnlegg beskriver en del av prosjektet og håper at det kan komme inspill diskusjon der det trengs. Blir det diskusjon kan det være et tegn på at planene bør revideres.

Om du bruker RSS kan du abonnere på feeden til bloggen eller du kan registrere deg som følger av bloggen og motta varsel om endringer. Benytt gjerne disse!

2 kommentarer: