mandag 4. juli 2011

Om prosjektet regObs

Observasjoner er en viktig del av vurderingsgrunnlaget når snøskredvarslene utarbeides. Mer data betyr ofte bedre varsel. Observasjonsdata kan også regnes som ferskvare hvor nytteverdien av en observasjon blir mindre i løpet av timer eller døgn. Vi har foreslått regObs som løsning for håndtering av observasjoner brukt i varsling. Det ligger en database i bunn med maskinlesbart grensesnitt rundt. Vi tenker oss også et brukergrensesnitt for innlegging og uttrekk på klassisk webside, gjennom kartportalen seNorge og smarttelefoner.

Bakgrunn
Dette er et delprosjekt i FoU-prosjektet snøskredfare og senorge.no som NVE, met.no, NGI, Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om. Målet i FoU-prosjektet er å legge forholdene til rette for en snøskredvarslingstjeneste i Norge. Operativ varsling starter vinteren 2012/2013.

Observasjoner er en viktig del av vurderingsgrunnlaget når snøskredvarslene utarbeides. Mer data betyr ofte bedre varsel. Observasjonsdata kan også regnes som ferskvare hvor nytteverdien av en observasjon blir mindre i løpet av timer eller døgn.

Vi kjørte forrige testvarslingssesong på en google documents løsning. Basert på erfaringer skisseres nå en ny regObs.

Målet vårt
Vi ønsker å lage et samlingssted for lagring av observasjoner og hendelser til bruk i varling og beredskap.

Vi legger opp til at alle kan bidra med data. Det er en åpen data policy. Vi vil legge til rette for at regObs kan brukes av andre som gjør snøskredfarevurderinger. Både den enkelte turgåer eller organisasjoner som gjør det som en del av sin egen kvalitetssikring.

I sum ønsker vi bedre varsling og bedre beredskap for å sikre liv og infrastruktur.

Målgruppe
Brukere: Varslingstjenestene, innsatsledere, beredskapsapparatet både i NVE og SVV/JBV,  andre utenforstående. Dataprodusenter: NVE observatører, beredskapstjenester, andre utenforstående.

Funksjonalitet
I første omgang lages det nettsider for registrering og for uttrekk av data. Tjenestelag mot databasen lages også, slik at tredjepart kan lage sine egne grensesnitt mot databasen om det er ønskelig. Vi ønsker å ha registrering med smarttelefoner for å motivere til rask rapportering av observasjoner.

Hovedretningslinjen for brukergrensesnittene er enkel registrering.

Gjennomføring
Vi planlegger små utviklingsløp som kan gi rom for justeringer underveis. Vi starter med et løp i høst og ser for oss en ny runde i løpet av vinteren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar