tirsdag 1. januar 2013

Databasemodellen

Det har vært noen spørsmål knyttet til hvordan datamodellen til regObs ser ut. Her kan siste versjon a januar 2013. Den kan lastes ned som billedfil.


Datamodellbeskrivelsen er også gitt i tjenestelaget: api.nve.no/regobsdoc.html


Grunnleggende elementer i datamodellen:


Navet:
En registrering består i grove trekk av 4 stykker informasjon:

  1. hvem er observatøren? (Observer-tabellen)
  2. hvor er observasjonen gjort? (ObsLocation- tabellen)
  3. en til flere observasjoner som knyttes mot registreringen (tabeller som slutter på "Observation" eller Obs")
  4. en tabell som knytter alle de overnevnte sammen (Registration)

KD-tabeller og og T-tabeller:
regObs har mange fremmednøkklingstabeller, såkalte KD-tabeller, som består av en typer (xTID), navn (xName), beskrivelse (xDescription) og språkhenvisning (LangKey). Typen (eller TID'en) er det som lagres i observasjonstabellen.

To xT-tabeller med hver sin xKD-tabell som brukes av tabellen
 for jordskred (LandSlideObs)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar