torsdag 22. desember 2011

Kart og stedsøk i forbindelse med en registrering


I dette innlegget tar jeg en nærmere titt på fanen "2.Stedsopplysninger" når man gjør en registrering. Det ligger endel tanker bak funksjonaliteten. Vi ønsker at det skal være lett å finne fram til steder man har registrert på tidligere eller ved hjelp av kart, at man lett skal finne fram til et sted/punkt man har vært og observert.

Om det er uklarheter: det er denne siden jeg tar for meg.


Jeg tar for meg 3 tema i dette innlegget:

 • Punkt/område
 • Navigering i kart
 • Stedsnavnet og stedsnavnsøket


Punkt/område
Det man trenger å huske om dette valget er at det påvirker hvilke valgmuligheter du har under registrering. Ulike observasjoner assosieres med enten ett punkt eller ett område. Disse er vist i illustrasjonen under.


Om du har valgt punkt vil symbolet i kartet være et flagg og om du har valgt et område blir det en sirkel.


Merk! Sirkelen er bare et symbol og angir ikke utstrekningen på området. Koordinaten som legges til et område er "mest representative koordinat". Pr nå har vi ikke mulighet til å spesifisere området mer en det man har mulighet til gjennom å skrive en beskrivelse.

Navigering i kart
Kartet har noen smarte funksjoner. Her tar jeg noen.

For å zoome kan man:

 • bruke skalaen på venstresiden av kartet
 • dobbelklikke på et sted og kartet zoomer inn
 • har du mulighet til så scrolle (hjul på musa eller to fingre på touchpadden) så kan det brukes til å zoome
 • hold inne shift på tastaturet mens man klikker og drar. Da får man opp en rød firkant som merker området man zoomer til (figur under).


For å panorere/bevege kartutsnittet:

 • klikk og dra
 • legg merke til pilene i hjørnene av kartet


Stedsnavnsøket
Legg merke til feltet "Stedsnavn".


Det er noen egenskaper knyttet til dette feltet det er verd å merke seg:

 • Feltet er ikke obligatorisk men om du vil finne igjen dette punktet senere for å gjenbruke det må du oppgi et navn.
 • Hvis du begynner å skrive i feltet gjøres det automatisk et søk i dine steder.

 • Når du har valgt sted og trykker enter, zoomer kartet inn på stedet og andre felter i skjema fylles på automatisk.


Merk! Søket virker bare om du er innlogget.

Merk!! Hvis du søker fram til et sted og klikker på nytt sted i kartet "går du bort fra" stedet. Muligheten til å redigere steder er ikke på plass enda.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar