tirsdag 20. desember 2011

Utviklerskolen del 4, hente beskyttet data

I denne delen så ønske jeg å se på hvordan vi kan hente ut data på en Observatør. Dette er i utgangspunktet data som er beskyttet det vil si at man kun får lov å hente data til pålogget observatør. Prøver man å aksessere data på Observatør tabellen så får man kun returnert en anonym bruker, med mindre man er pålogget hvor du da får returner data til pålogget bruker.

Man kan logge på en egen authentiserings tjeneste i regObs eller man kan benytte seg egen pålogging gui fra tjenesten. Dette gjøres ved å skrive inn adressen til pålogging som er http://h-web01.nve.no/test_regobsservices/  slik at påloggingsdialogen dukker opp:
Når du er pålogget så kan man hente brukerdata fra Observatør tabellen på samme måte som man henter fra andre tabeller. Eks:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>regObs, Utviklerskolen del 1</title>
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<h2>regObs, utviklerskolen 1</h2>
<div id="result"></div>
 
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        var url = "http://h-web01.nve.no/test_regobsservices/odata.svc/Observer()?&$callback= displayResults&$format=json";
        $.ajax({
            dataType: 'jsonp',
            url: url
        });
    });
 
    function displayResults(results) {
        $.each(results.d.results, function (i, item) {
            console.log(item);
            $('#result').append("<strong>Id: </strong>" + item.ObserverID + '<br />');
            $('#result').append("<strong>Fornavn: </strong> " + item.FirstName + '<br />');
            $('#result').append("<strong>Etternavn: </strong>" + item.LastName + '<br />');
        });
    };
</script>
</body>
</html>


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar