onsdag 3. april 2013

Varsomfamilien - en samling av ulike verktøy og informasjonstjenester

Flere verktøy er kommet på plass ifm at NVE har etablert/fornyet varslingtjenestene sine på snøskred, jordskred, flom og is. Verktøyene er i all hovedsak åpne og tilgjengelig for alle å bruke. De er "løst" knyttet sammen - det er selvstendige verktøy som vi har knyttet sammen i under fellesbegrepet "varsomfamilien".

Mer info og en video finnes på varsom bloggen.


Alle verktøy og infotjenster deler informasjon der det er
hensiktsmessig; vi har forsøkt å spille på felles bruksområder
og målgrupper gjennom symbolikk, farger og tema. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar