onsdag 4. desember 2013

Skjer'a?

Vi er igang med ny varslingssessong på is og snø. Jordskredvarslinga og flomvarslinga ble lansert på varsom.no i høst. Mange vet at vi har jobber på regObs i høst - så hvor er oppdateringene?

Vi hadde planer om å legge ut nye versjoner av regObs-web og app'en nå. Men, det er noen ting som ikke er ferdig nå og selv om vi kan rekke å gjøre det ferdig før jul, er det er alltid noe som må ordnes etter lansering av ny versjon, og det er ikke heldig at det kommer i romjula.

Vi velger derfor å ikke lansere bare for å lansere, men faktisk sikter på en lansering når vi har et produksjonsklart resultat!

Ny dato for nye regObs-versjoner er januar.

Endringer som blir lansert i neste versjon av app'en er:
 • Den er helt ny - alt er nytt - ingen feil blir med over fra gammel app (håper vi:)
 • App'en får litt endret design, men kommer til å bygge på de samme prinsippene som den gamle app'en så gjenkjenningseffekten blir stor.
 • Den nye app'en er bedre tilpasset Android.
 • Den nye app'en har en helt annen måte å sende inn data på som gjør den mer robust når man har lite eller ingen dekning.
 • Ny app vil være tilpasset oppdateringer på websiden.

Endringer som blir lansert i neste versjon av web'en er:
 • Vi har jobbet med feilretting og gjort endel ting for å få opp hastigheten på nettstedet.
 • Vi har fjernet punkt/område klassifiseringen på observasjoner.
 • Vi har laget nye skjemaer på skredfarevurdering og skredproblemer. Her vil produktet ligne mer på det vi lager i varslene, pluss at vi prøver å legge opp til arbeidsmønstret i systematisksnødekkeundersøkelse (Identifiser svakt lag -> finn ugunstige egenskaper -> vurder konsekvensen og utbredelse).
 • Nå legger man bilder til under hver observasjon slik at bilder kan assosieres med ulike observasjonstyper (faretegn, snødekke, vær, snøprofil, osv..)
 • Hvordan ser den nye weben ut? se test.regobs.no

Veien videre etter dette er for app'en:
 • Legge på kart og stedsnavn søk slik at man kan velge andre lokasjoner en der GPS'en sier at man er.
 • Lage skjema på værobservasjon, stabilitetstester og isproblemer.
 • Forbedre opplæringsstoffet i app'en (spesielt på snø).
 • Nå kan man ikke endre på alle observasjonene etter de er lagt til i app'en. Det ønsker vi å gjøre noe med (altså at man har mulighet til å endre på registreringen helt fram til man sender det inn).
 • Gi mulighet til å bedre se observasjoner i app'en uten å bruke websiden slik vi gjør idag.

Og videre for web'eb:
 • Vi jobber videre med å gjøre siden raskere.
 • Vi planlegger en workshop i januar på det som går på å hente ut data. Målet er å gjøre data i regObs lettere å bruke og få oversikt over.
 • Legge til funksjonalitet for å slette observasjoner (der vi nå kan endre en observasjon skal vi nå kunne slette den også).
 • Gjøre et løft på rss-feedene (sammendraget av registreringer som er bla på forsiden) slik at de gir bedre informasjon.
 • Nye og endrede skjema på skred og skredaktivitet, vær, isdekningsgrad, isproblemer.

Litt om workshopen for hent ut data
Vi har 2 målgrupper som bruker data. Varslere som trenger å få det større bildet for hele regionen og lokale brukere som skal bruke det for å få oversikt i regionen de bor og jobber for turplanlegging og for beredskapsarbeid. Vi jobber nå med å lage skisser for ulike måter å sammenstille data på. I workshopen ønsker vi å ha 1-2 personer fra hver naturfare som gir innspill på hva som funker og hva som ikke gjør det.

Skjermbilder av den nye appen og oppdatert webside (fra test.regobs.no).Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar