onsdag 16. april 2014

Brukerhistorier til regObs datasøk

Vi skal snart se på den delen av regObs som gir innsyn i observasjoner. Bedre søkefunksjonalitet. Bedre sammenstilling av data. Bedre visning av enkeltobservasjoner uten å måtte gå bort fra søket.

I denne sammenhengen er det supert! om alle som bryr seg om å lete på regobs.no etter observasjoner kan skrive inn brukerhistorier. En brukerhistorie er korte avsnitt (3- 4 setninger) som forteller "som hvem",  "ønsker jeg å gjøre noe",  "slik at jeg oppnår noe".


MERK! Skjema kan fylles ut flere ganger


Eksempler på brukerhistorier er:
Ex: Som varsler ønsker jeg å få oversikt over alle observasjoner i en region slik at varslene blir bedre.
Ex2: Som turgåer ønsker jeg å få oversikt over alle observasjonene i en region slik at jeg kan planlegge turen min bedre.
Ex3: Som student ønsker jeg å få oversikt over mine observasjoner slik at jeg kan bruke det i en oppgave på skolen.
Ex4: Som instruktør ønsker jeg å se på hendelser i bestemte historiske tidsintervall slik at jeg kan lage opplæringsstoff for å forebygge ulykker.
Ex5: Som prosjektleder for regObs ønsker jeg at dere registrerer så mange brukerhistorier som mulig slik at behovene dekkes best mulig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar