onsdag 22. april 2015

@parabolflua

I mars arrangerte Espen Minde Høst en konkurranse under merkelappen @parabolflua i Vesterålen. Målet med konkurransen var å gjøre varsom.no og regObs mer kjent i toppturmiljøet og å motivere flere til å prøve regObs og slik avmystifisere henne litt. Man trenger ikke være redd for å melde noe feil eller ikke bruke riktig språk for å levere en nyttig observasjon. Parabolflua Sport i Harstad stilte med samlingslokale og premier. Initiativet resulterte i over 400 observasjoner i regObs i perioden og noen av deltagerne har fortsatt å observere etter konkurransen ble avviklet.

Denne saken er også publisert på varsom.no


Vi i snøskredvarlinga setter stor pris på den ekstra informasjonen når vi varsler. Takk skal dere ha! Espen selv sier at han opplevde at initiativet ble godt mottatt i miljøet og at det er ønske om gjentagelse og oppfølging. Espen har notert noen ord om erfaringene han gjorde seg under konkurransen:


Bakgrunnen for tiltaket var en magefølelse om at varsom.no og regObs var lite kjent og benyttet i turmiljøet vårt her oppe. Antall registreringer på regObs var svært lavt i forhold til naboregioner som Narvik, Senja og Tromsø. Med ønske om å nå ut med informasjon om varsom.no og motivere for frivillig innsats på regObs arrangerte vi «skredkveld» på Parabolflua Sport i Harstad. Her ble det gjennomført en presentasjon av varsom.no og innføring i regObs. I etterkant av foredraget lanserte vi en «regObs-konkurranse» med flotte premier. Vi kunne telle rett i overkant av 60 deltagere på foredraget og tilbakemeldingene var positive.

For å følge opp engasjementet jeg opplevde på første kvelden, samt gi muligheter for mer detaljinnføring i bruken av skredvarselet og regObs, besluttet vi å gjennomføre «skredkveld Del II» etter et par uker. Da hadde flere begynt å registrere observasjoner og mange hadde et grunnlag å gå videre på. Oppmøte denne kvelden var rett over 40 deltagere og fokuset var mer rettet på praktisk bruk av skredvarselet, samt hvordan registrere gode observasjoner på regObs (faretegn, skredproblem, skred, bilder, snødekket osv osv).

Jeg opplevde at initiativet ble godt mottatt i miljøet og at det er ønske om gjentagelse og oppfølging.

Jeg sitter igjen med et inntrykk av at mange ønsker å bidra og opplever det å delta med observasjoner som nyttig. Brukerterskelen på regObs er trolig noe av årsaken til at ikke flere har benyttet denne tidligere. Frykten for å eksponere seg og «melde noe feil» eller ikke bruke «riktig språk» var noen av tilbakemeldingene jeg fikk da jeg spurte deltagerne. Jeg tror derfor at slike temakvelder rundt forbi i regionene kan være nyttig for å spre god informasjon og avmystifisere bruken av regObs.

Det skader heller ikke å appellere til konkurranseinstinktet hos folk - det funket i Vesterålen.


God tetthet av observasjoner i Vesterålen med 400 ekstra observasjoner i mars måned.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar