onsdag 20. april 2016

Hva bør et fullt sett observasjoner inneholde?

Hva bør et fullt sett observasjoner inneholde? Dette er malen som observatørene til Snøskredvarslingen jobber etter.

Du kan laste ned denne presentation for powerpoint eller som pdf.

 • Et fullt sett observasjoner bør inneholde utfylling av alle aktuelle skjema i web og/eller applikasjonen med de viktigste: 
  • Meld fra om tur. 
  • Skredaktivtet eller fravær av dette, eventuelt skredhendelse med nestenulykke/ ulykke (ved et enkelt skred der mennesker eller infrastruktur er involvert). 
  • Faretegn, eller fravær av dette. 
  • Snødekke med en beskrivelse av det generelle snødekket, svake lag, snøfordeling i terrenget, snøgrense og hvor mye tilgjengelig løs snø det er i overflaten (ved forventet vindøkning) 
  • Skredproblem. 
  • Skredfarevurdering som sammen med skredproblemet gir det hele bildet underbygget av de andre punktene og observasjonene. 
  • Vær. 
 • Det er viktig å bruke de rette skjemaene for å lettere kunne søke etter en type observasjoner for varslerne. 
 • Tanken er at alle observasjoner skal underbygge skredproblem og skredfarevurderinga, som blir konklusjonen underbygget av de andre observasjonene. 
 • Skriv kort i stikkordsform på app (så har du posisjonen) og fyll ut mer detaljert i web etterpå. 
 • Videre følger noen ledetråder til hvert av skjemaene med noen eksempler.


  


 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar