fredag 14. desember 2012

kompetanse på bidragsytere i regObs


Vi knytter kompetanse til bidragsytere i regObs. Derfor er det stjerner bak brukernavnene. Her finner du forklaring på hva stjernene betyr.

I korte trekk gjelder ingen angivelse at det ikke er knyttet noe kompetanse til observasjonen og jo flere stjerne jo mere kompetanse. Max er 5 stjerner. Om ikke noe er gitt betyr det "Helt ukjent kompetanse".

Gjør oppmerksom på at administrasjon av kompetanse gjøres av systemeieren. Det betyr at om du har kompetanse som du ønsker skal være knyttet til brukeren din melder du fra til den varslinggruppa som er relevant (snø, jord, is, flom..) og så ordner vi det.


SNØ

- Ukjent kompetanse på snø.

* Nybegynner. Observatøren kan det grunnleggende for å vurdere snøskredfare. Observatøren er ikke kurset om hvordan regObs og Varsom formidler snøskredfare. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4ai.

** Erfaren observatør uten kurs. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren er ikke kurset om hvordan regObs og Varsom formidler snøskredfare.

*** Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.

**** Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.

***** Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.

A Automatisert tjeneste. Observasjonene kommer fra et automatisert system. Eksempelvis har Vegvesnet instrumenter som kan oppdage skred ved hjelp av lyd eller radar og som rapporterer skredaktivitet til regObs.JORD
Ukjent på jord.
Ukjente observatører men som har vist at de kan noe.
*** Entreprenører med geologisk erfaring.
***** Fagperson NVE, SVV, JBV, NGI, NGU eller lignende.

VANN
Ukjent på vann.
Ukjente observatører men som har vist at de kan noe.
***  Entreprenører of teknisk ansv i kommuner.
****  NVE observatører, kraftværksfolk (noe Hydrologisk erfaring).
*****  Fagperson NVE eller lignende.

IS
Ukjent på is.
Nybegynner.
**  Erfaren observatør.
***  Kurset erfaren observatør.
****  Kurset fagperson.
*****  Fagperson NVE eller lignende.


Hvor finner man fram til kompetanse?

Din kompetanse finer du på siden "Min profil" (figur 1a og 1b). Kompetanse følger også brukernavnet i rss-feeder og på detaljvisninger (figur 2, 3 og 4).


Figur 1a og 1b: Din kompetanse finer du i "min side" under personlige data.
Figur 2: Kompetanse følger også brukernavnet i lister av siste registreringer.
Figur 3: Kompetanse følger også brukernavnet på detaljvisninger.
Figur 4: ..og i søkesiden for data i regObs. Merk at du kan filtrere på stjerner i "Søk i tekst".


onsdag 12. desember 2012

om regObs - mål og datapolicyMålet med regObs er lage et verktøy for å samle data om snøforhold, jordskred, flom, bilder, isforhold, m.m. til å varslingstjenestene NVE har.

Data er tilgjengelig for alle å bruke. Andre kan bruke våre observasjoner, andre kan bruke andres observasjoner.. vi tenker at 100 personer med 1 stk info skal kunne bruke et verktøy slik at 100 personer får 100 stk info. Et annet kriteria vi utvikler regObs etter er at det må være kort vei fra observasjon til videre bruk.

Målene vi jobber etter når vi lager regObs.

Slide om regObs. Litt mer en bare en app og en webside. Flere
kan bruke (bruker) systemet.

Åpen data lisens

Data som ligger på regObs er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0). Det betyr at data som legges i regObs er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem.

Slide om åpen data lisens.

En kort presentasjon av regObs kan lastes ned her.

fredag 30. november 2012

regObs app på google-play og app-store


regObs app ligger nå på google-play og app-store.

App’en og www.regobs.no er en del av verktøyene NVE lager gjennom arbeidet med varsling og beredskap.

Jeg har laget en kort presentasjon av app og web som kan lastes ned her.


App’en er utviklet i samarbeid med Statens Vegvesen.
App’en er utviklet av nLink og NVE/HI.

Denne app'en en beta. Vårt observatørkorps og partnere kommer til å bruke den denne vinteren og vi slipper den til publikum slik at flere kan ha nytte av den. Vi hører gjerne dine erfaringer på godt og vondt!

Her finner du noen tips til bruk av appen.
Jeg har laget en kort presentasjon av app og web som kan lastes ned her.

Lykke til!
regObs app versjon 1 ligger nå på google-play

regObs varsjon 1 ligger nå på App Store
torsdag 1. november 2012

App'en og web-siden henger sammen

Vi har laget en app og en webside som skal utfylle hverandre. Selv om de virker bra hver for seg så har vi prøvd å gjøre det naturlig å registrere hurtig i felt og for så lett å fylle på med info når man senere kommer til en pc. 

Merk! Dette krever at du har en registrert bruker og er innlogget.

Så, stepp by stepp:

1) når du gjør en registreing i appen
2) ber om kvittering på epost
3) fra en maskin, klikker på lenken i eposten


4) er det mulig å oppdatere registreringen med mer info
5) korrigere posisjon og oppdatere stedsnavn.


Fiffi?


Noen tips til bruk av app'en


Under følger noen enkle screenshots med noen tips til de ulike funksjonene som ligger i app'en.

Fig 1: App'en kan settes i test modus for test og opplæring.
Normal modus er for reelle observasjoner. Dette som regObs-web

Fig 2: Forsiden, snarveier, innlogging og litt info.

Fig 3: Velg et favoritt element for å aktivere noen snarveier.

Fig 4: Registrer en eller flere observasjoner, send inn samlet og
gjerne tilknyttet en gruppe du samarbeider med.

Fig 5: Be om en kvittering og du får en epost med
lenke til observasjonen(e) som ble sendt inn.

onsdag 20. juni 2012

Vintern som gikk

Har satt sammen noe statistisk fra regObs og vinteren som gikk. Tjenesten har vært aktivt brukt av snøskredvarslinga. Den ble lansert 21. des 2011 og innen 1. juni 2012 har vi ca 5000 observasjoner. 


Dette er i snitt 33 pr dag. Fordelt på 23 varslingsregioner er ikke dette mye, men det er heller ikke deprimerende lite for en tjeneste som er helt fersk og står i beta (står uferdig men, kan brukes).

Merk at en registrering ofte inneholder flere observasjoner: F.eks er en snøoverflateobservasjon, en kompresjonstest og et bilde 3 observasjoner man kan velge å registrere samtidig.

Observasjonene som er kommet inn har vært svært nyttige til utarbeidelse av varslet. Nå er dette et datasett som brukes til å analysere ettervurdere varslene som ble laget og vi bruker det til å se hvor regObs skal forbedres (spesielt på data visning).

Under har jeg satt opp 3 figurer med litt statistikk fra regObs denne vinteren:

Figur 1 viser antall observasjoner pr dag fra oppstart 21.des til 1.jun. Den svarte linjen glatter kurven ved å plotte snittet av de siste 15 dagene.
Figur 2. Observasjoner er ferskvare. Vi ønsker at det går minst mulig tid mellom observasjonstidspunktet og registreringstidspunktet. Figuren viser antall registreringer som er gjort innen 3 timer, mellom 3 og 6 timer, mellom 6 og 9 timer osv av observasjonstidspunktet. Legg merke til at ca 2/3 er registrert i regObs etter 9 timer.

Figur 3 viser antall observasjoner av de ulike typene. Det er over 900 observasjoner av snøoverflate, det er nesten 600 skredfarevurderinger, 700 kompresjonstester, …mandag 2. april 2012

Hvordan finne gamle registreringer


regObs har passert 3500 observasjoner denne vinteren og det er snøobservasjoner som dominerer. Så hvordan finner man dem? Betimelig spørsmål... det er noe jeg ikke har fokusert så mye på til nå da mye står uferdig. Vi kom rett og slett ikke lenger i første runde. Men, det kommer. I denne omgang, kort om hva som finnes av funksjonalitet.

Det er 3 deler her: feeden, hent ut observasjoner og mine observasjoner.

Feeden


Denne feeden var tenkt til å stille den umiddelbare "hva skjer'a?" og vise de siste observasjonene som har tikket inn på regObs. Den har utviklingspotensiale...


Hent ut observasjoner


Her skal man kunne hente ut observasjoner. Enkel spørring på "hva", "hvor" og "når" med mulighet til å søke litt fritekst på resultatet fra spørringen. For eksempel er jeg interessert i å finne observasjoner relevant for ferien i Lofoten:

Jeg gjør en spørring for:
1) "Siste observasjoner (uansett type)"
2) og "Lofoten" og "Vesterålen" (merk flere med å holde inne shift, ctrl eller cmd)
3) og for de siste "7 døgn".
4) Trykk "Lag rapport" for å få resultatet.


På tabellen kan jeg strukturere litt:
1) Velge å se flere rader
2) sortere på hver kolonne (jeg velger å sortere kronologisk - trykker på øverste rad)
3) eller søke i fritekst (jeg søker på "Vågan")Mine observasjoner

Dette er en tom side. Tanken er at man lett kan finne sine observasjoner her og ha mulighet til å oppdatere dem. Fortsettesle følger.. det gjenstår litt jobb her.onsdag 21. mars 2012

Eksempel på en obsTur


I dette innlegget tar jeg for meg hvordan en observasjonstur kan tenkes registrert i regObs. Det er en tur i Småtindan i Lofoten, med snøprofil, snøobservasjoner, faretegn, en skredfarevurdering, skredaktivitet og et bilde over området. I grunn, en full pakke som kan påregnes på en obsTur.

Turen vist som rødstripet linje på bildet under:

En tenkt obsTur opp Ørntindaksla, snøprofil (1) bak Ørntind, drønn (*) i
Solholla og områdebeskrivelse (2) gyldig i det skraverte området.

Totalt blir dette 2 registreringer i regObs. Snøprofilet med vær og snøforhold i lia bak Ørntind (1). Faretegnet (drønnet ved Solholla, merket med *) legges inn med på området (2) sammen med farevurderingen og skredaktiviteten med oversiktsbilde. Oversiktsbildet ser slik ut:

Oversiktsbilde til en registrering. Bildet sier mye om hvordan
forholdene i område; forhold som kan være vanskelig å få fram i form
av skjema og tekst.
(1) Registrerer først snøprofilet, kompresjonstestene, med snøoverflate og vær. Snøprofilet registreres i et program som lager snøprofiler (her bruker jeg appen Avalanche Lab og sender profilet til meg selv på epost) og bildet lastes i regObs og jeg spesifiserer at profilet ligger vedlagt som bilde. Avalanche Lab delen ser slik ut:


Skjermbilder av Avalanche Lab som kan brukes til å lage snøprofiler på iPhone.

Kompresjonstestene registreres med referanse til hvor høyt i snødekket de lå. Her bruker jeg kommentarfeltet til å bemerke hvor mye snø som ligger over det svake laget. Vær og snøoverflate er ganske rett fram. Disse registreringene ser noe slik ut i regObs:

Stedet jeg laget profil er et bestemt punkt i terrenget. Jeg spesifiserer 
det i denne registreringen


Jeg legger inn vær, snøoverflate og snødekkeundersøkelsene med referanse til
snøprofilet vedlagt som bilde og kompresjonstesten først med brudd og så uten
 at den gikk til brudd.Og fullfør første gang.


(2) Registrerer så drønnet, farevurderingen og skredaktiviteten med et bilde tatt som viser snøforholdene i området. Jeg har lagt representative punkt midt i Småtindanbassenget. Områdeteksten beskriver området som "bassenget fra Ørntindaksla, Småtindan til Dronninga". Drønnet ble observert i Solholla (merket *) men vil gjelde for et område. Det er et bilde vedlagt, men det kommer ikke fram i oppsummeringen under "fullfør". Denne registreringen ser noe sånn ut: 

 Sted er området rundt Solholla.


Registreringen er drønnet, farevurderingen, registrerer "ingen skredaktivitet" og legger ved bildet.


Og fullfør for andre gang.


Observasjonene finnes i feeden på forsiden så lenge de er ferske nok. Merk også de har unike adresser som kan brukes til å dele info i rapporter, på hjemmesider eller i epost/facebook osv.

Merk! Om man vingler i registreringen og feks går fra punkt registrering til områderegistrering (klikker seg fra "2. Stedopplysninger" til "3. Registrering", oppdager at man skulle valgt en annen utstrekking og går tilbake til "2. Stedopplysninger" får man advarslene som vist i bildet under:


Dette er for å gjøre deg oppmerksom på at data i "3. Registrering" blir slettet. Denne advarselen minner deg om at en punktregistrering ikke kan blandes med en område registrering og at den må gjennomføres separat.

lørdag 11. februar 2012

Snøskredvarsel på Atom-feed

Snøskredvarslingen startet sin andre testsesong den 5. januar 2012. Varslene lages mandager og torsdager. Formålet er å teste nye systemer og metoder, ikke å tilby et daglig snøskredvarsel. Dette innlegget viser hvordan man knytter seg til varslet gjennom et elektronisk lesbart grensesnitt.

Hvis du kun er interessert i å se varslet, gå på regObs -> snø -> Se på testvarsel: http://regobs.varsom.no/AvalancheWarning/Published

MERK: dette er en del av beta tjenesten til regObs og vi garantert ikke at dette produktet bevarer sin nåværende form etter denne varslingsesongen (etter juni 2012).

MERK OGSÅ: Når du bruker denne tjenesten ønsker vi å bli underrettet om dette, slik at vi kan ha oversikt over brukere av tjenesten.


Formatert varsel

Vi tilbyr varslet som en formatert utgave gjennom en Atom-feed som kan plugges inn i en feedleser, e-postklienten eller i en webside. Ønsker du å bare elementene for å komponere det selv, bør du bruke en annen tjeneste som beskrives lenger ned.

Det du får på ferdigformatert feed er til eksempel:


Feeden er:
http://h-web01.nve.no/regobsservices/Atom/AvalancheWarningNoV

Her kan du filtrere på region (det er gitt mellom '     ') :
$filter=LocationName%20eq%20'Lofoten (16)'
Regioner for 2012 er listet i bunn av dette innlegget.

Ordne rekkefølge basert på tidspunktet varslet er gyldig fra:
&$orderby=DtObsTime%20desc

Plukke ut et ønsket antall. Her fex 1.
&$top=1

Eks:
http://h-web01.nve.no/regobsservices/Atom/AvalancheWarningNoV?$filter=LocationName%20eq%20'Lofoten%20(16)%20'&$orderby=DtObsTime%20desc&$top=1
gir det siste varslet for Lofoten formatert som HTML (eks. bildet over).

Denne jobber vi med å komponere/style bedre så vi garanterer ikke at elementene i HTML vil følge denne standarden i nye produkter.


Uformatert testvarsel

Dette ser slik ut:


Altså, for å få dataelelmentene istedenfor et komplett sammensatt produkt, finnes dette på tjenesten:
http://h-web01.nve.no/regobsservices/Odata.svc/AvalancheWarningNoV

Filterne er som for den formaterte feeden. Det eneste som skiller den formaterte tjenesten fra den uformaterte tjenesten fra hverandre er at ../Atom/.. byttes med ../Odata.svc/.. i URL'en.

MERK!: Når denne tjenesten brukes ønsker vi at 3 ting respekteres:

  1. For å kommunisere varslene er vi avhengige av at det helhetlige uttrykket ivaretes. Farger knyttet til faregrad og symbolbruk gjenbrukes slik vist i det formaterte vaslet.
  2. Alltid legg referanse til hvem som er utsteder av varslet. Dette ligger under taggen "ObserverGroupDescription".
  3. Vi tilbyr dette gratis og skal denne informasjonen tilbys videre mot betaling skal den gjennomgå et "produktutviklingsløft".

Varslingregioner vi har i 2012

Det du filtrere på region (det er gitt mellom '     ' i $filter=LocationName%20eq%20'      ')  og som er knyttet det den regionale varslingen utarbeider er:

Loppa og Alta (06)
Kåfjord (07)
Lyngsalpan og Tamok (11)
Tromsø og Kvaløya (08)
Balsfjord (09)
Senja (10)
Bardu (12)
Harstad (13)
Narvik (14)
Vesterålen (15)
Lofoten (16)
Sunndalen og Trollheimen (17)
Romsdalen og Eresfjord (18)
Sunnmøre (19)
Nordfjord (20)
Sunnfjord (21)
Indre Sogn (22)
Jotunheimen (23)
Voss/Indre Hordaland (24)
Hallingskarvet (25)
Hemsedalfjella (26)
Røldal og Haukeli (27)
Rauland og Gaustatoppen (28)

ENDA EN MERKNAD: Vi tilbyr verktøyet vårt til partnere i skredvarslingen og det vil forekomme flere regioner i feeden. Ønsker du å formidle disse vaslene ber vi deg kontakte disse direkte vedrørende bruk av data fra disse.

Tilbakemeldinger på regObs og testvarslene


Det er etablert 2 skjema for tilbakemeldinger. Ett for regObs og ett for testvarslene. I tillegg kan diskusjonsfeltene på bloggen brukes der det passer. Tilbakemeldinger mottas med stor takk! Det er dette vi utvikler tjenestene våre på.

Her går du til skjema for registreringsløsningen regObs (det samme som finnes på regObs-siden).
Her går du for å se hvilke tilbakemeldinger som er gitt.

Her går du for å gi tilbakemelding på varslet.
Her ser du hvilke tilbakemeldinger som er gitt.

I tillegg kan du bruke diskusjonsfeltene på denne bloggen der det passer.

MERK: regObs utvikling nå er i en mellomfase hvor vi ikke har én dedikert utvikler tilgjengelig. Nå prioriteres feilretting og ikke utvikling av ny funksjonalitet. Vi jobber nå med å få igagn en ny fase. Mer om dette når jeg vet mer. Inntil da mottas innspill med stor takk!