onsdag 21. mars 2012

Eksempel på en obsTur


I dette innlegget tar jeg for meg hvordan en observasjonstur kan tenkes registrert i regObs. Det er en tur i Småtindan i Lofoten, med snøprofil, snøobservasjoner, faretegn, en skredfarevurdering, skredaktivitet og et bilde over området. I grunn, en full pakke som kan påregnes på en obsTur.

Turen vist som rødstripet linje på bildet under:

En tenkt obsTur opp Ørntindaksla, snøprofil (1) bak Ørntind, drønn (*) i
Solholla og områdebeskrivelse (2) gyldig i det skraverte området.

Totalt blir dette 2 registreringer i regObs. Snøprofilet med vær og snøforhold i lia bak Ørntind (1). Faretegnet (drønnet ved Solholla, merket med *) legges inn med på området (2) sammen med farevurderingen og skredaktiviteten med oversiktsbilde. Oversiktsbildet ser slik ut:

Oversiktsbilde til en registrering. Bildet sier mye om hvordan
forholdene i område; forhold som kan være vanskelig å få fram i form
av skjema og tekst.
(1) Registrerer først snøprofilet, kompresjonstestene, med snøoverflate og vær. Snøprofilet registreres i et program som lager snøprofiler (her bruker jeg appen Avalanche Lab og sender profilet til meg selv på epost) og bildet lastes i regObs og jeg spesifiserer at profilet ligger vedlagt som bilde. Avalanche Lab delen ser slik ut:


Skjermbilder av Avalanche Lab som kan brukes til å lage snøprofiler på iPhone.

Kompresjonstestene registreres med referanse til hvor høyt i snødekket de lå. Her bruker jeg kommentarfeltet til å bemerke hvor mye snø som ligger over det svake laget. Vær og snøoverflate er ganske rett fram. Disse registreringene ser noe slik ut i regObs:

Stedet jeg laget profil er et bestemt punkt i terrenget. Jeg spesifiserer 
det i denne registreringen


Jeg legger inn vær, snøoverflate og snødekkeundersøkelsene med referanse til
snøprofilet vedlagt som bilde og kompresjonstesten først med brudd og så uten
 at den gikk til brudd.Og fullfør første gang.


(2) Registrerer så drønnet, farevurderingen og skredaktiviteten med et bilde tatt som viser snøforholdene i området. Jeg har lagt representative punkt midt i Småtindanbassenget. Områdeteksten beskriver området som "bassenget fra Ørntindaksla, Småtindan til Dronninga". Drønnet ble observert i Solholla (merket *) men vil gjelde for et område. Det er et bilde vedlagt, men det kommer ikke fram i oppsummeringen under "fullfør". Denne registreringen ser noe sånn ut: 

 Sted er området rundt Solholla.


Registreringen er drønnet, farevurderingen, registrerer "ingen skredaktivitet" og legger ved bildet.


Og fullfør for andre gang.


Observasjonene finnes i feeden på forsiden så lenge de er ferske nok. Merk også de har unike adresser som kan brukes til å dele info i rapporter, på hjemmesider eller i epost/facebook osv.

Merk! Om man vingler i registreringen og feks går fra punkt registrering til områderegistrering (klikker seg fra "2. Stedopplysninger" til "3. Registrering", oppdager at man skulle valgt en annen utstrekking og går tilbake til "2. Stedopplysninger" får man advarslene som vist i bildet under:


Dette er for å gjøre deg oppmerksom på at data i "3. Registrering" blir slettet. Denne advarselen minner deg om at en punktregistrering ikke kan blandes med en område registrering og at den må gjennomføres separat.