onsdag 20. juni 2012

Vintern som gikk

Har satt sammen noe statistisk fra regObs og vinteren som gikk. Tjenesten har vært aktivt brukt av snøskredvarslinga. Den ble lansert 21. des 2011 og innen 1. juni 2012 har vi ca 5000 observasjoner. 


Dette er i snitt 33 pr dag. Fordelt på 23 varslingsregioner er ikke dette mye, men det er heller ikke deprimerende lite for en tjeneste som er helt fersk og står i beta (står uferdig men, kan brukes).

Merk at en registrering ofte inneholder flere observasjoner: F.eks er en snøoverflateobservasjon, en kompresjonstest og et bilde 3 observasjoner man kan velge å registrere samtidig.

Observasjonene som er kommet inn har vært svært nyttige til utarbeidelse av varslet. Nå er dette et datasett som brukes til å analysere ettervurdere varslene som ble laget og vi bruker det til å se hvor regObs skal forbedres (spesielt på data visning).

Under har jeg satt opp 3 figurer med litt statistikk fra regObs denne vinteren:

Figur 1 viser antall observasjoner pr dag fra oppstart 21.des til 1.jun. Den svarte linjen glatter kurven ved å plotte snittet av de siste 15 dagene.
Figur 2. Observasjoner er ferskvare. Vi ønsker at det går minst mulig tid mellom observasjonstidspunktet og registreringstidspunktet. Figuren viser antall registreringer som er gjort innen 3 timer, mellom 3 og 6 timer, mellom 6 og 9 timer osv av observasjonstidspunktet. Legg merke til at ca 2/3 er registrert i regObs etter 9 timer.

Figur 3 viser antall observasjoner av de ulike typene. Det er over 900 observasjoner av snøoverflate, det er nesten 600 skredfarevurderinger, 700 kompresjonstester, …