onsdag 4. desember 2013

Samling av opplæringsstoff

Dette er en side hvor jeg samler opplæringstoff til regObs. Det er i hovedsak en innholdsfortegnelse av andre sider som tar for seg nettopp, opplæringstoff.

Først litt om..
Versjoner av regObs: Det ligger 3 versjoner av regObs ute. En for testing mens vi utvikler (blå versjon), en for kursing eller opplæring (rødt versjon) og en normal versjon (svart versjon). Det er bare i normal regObs at vi tar vare på data for vurdering og varsling!

kompetanse på bidragsytere i regObs: Vi har kompetanse på bidragsytere i regObs. Derfor er det stjerner bak brukernavnene. Her finner du forklaring på hva stjernene betyr.

Ny bruker og kallenavn: Det er noen ting man kan tenke på når man oppretter ny bruker i regObs. Valg av kallenavn for eksempel. Også kan man få nettleseren til å huske innloggingen din så du slipper å logge inn neste gang du er på regobs.no
Nyttig info om web:

Hvordan gjøre en registrering regObs versjon 3.0: Vi har i siste versjon av regobs.no endret på hvordan man registrerer observasjoner. Her gis en kort presentasjon av det viktigste man må gjennom når man registrerer.

Hva bør et fullt sett observasjoner inneholde?: Dette er malen som observatørene til Snøskredvarslingen jobber etter.

Grunnleggende regObs[Gammel pressentasjon] Som en innføring til de ulike delene av regObs har jeg laget en presentasjon. Denne omfatter min side, snø-siden, registreringssiden, detaljvisning, hent ut data siden og hvordan app registrering kan følges opp på web for etterregistrering.

Hvordan hente ut data i regObs: Kort om hvordan søke opp data i regObs og ulike muligheter til å sortere dem på.

Nyttig info om app:

Enkel bruk av regObs-appen: Snøskredvarslinga laget en oppskrift til hvordan gjøre en enkel registrering med regObs app'en.

App'en skal virke også uten internett dekning[Gammel pressentasjon] regObs app'en er laget for å kunne virke når det ikke er internett tilgjengelig. Selv om det ikke er nett er det en GPS i telefonen som gir posisjon og telefoner har et lokalt minne som kan lagre en observasjoner om data ikke blir overført med en gang.

regObs og AvyLab[Gammel pressentasjon] Det finnes mange app'er hvor man kan lage snøprofiler. AvyLab er en som finnes til iOS. Her finner du noen screenshots fra en presentasjon jeg laget.

Skjer'a?

Vi er igang med ny varslingssessong på is og snø. Jordskredvarslinga og flomvarslinga ble lansert på varsom.no i høst. Mange vet at vi har jobber på regObs i høst - så hvor er oppdateringene?

Vi hadde planer om å legge ut nye versjoner av regObs-web og app'en nå. Men, det er noen ting som ikke er ferdig nå og selv om vi kan rekke å gjøre det ferdig før jul, er det er alltid noe som må ordnes etter lansering av ny versjon, og det er ikke heldig at det kommer i romjula.

Vi velger derfor å ikke lansere bare for å lansere, men faktisk sikter på en lansering når vi har et produksjonsklart resultat!

Ny dato for nye regObs-versjoner er januar.

Endringer som blir lansert i neste versjon av app'en er:
 • Den er helt ny - alt er nytt - ingen feil blir med over fra gammel app (håper vi:)
 • App'en får litt endret design, men kommer til å bygge på de samme prinsippene som den gamle app'en så gjenkjenningseffekten blir stor.
 • Den nye app'en er bedre tilpasset Android.
 • Den nye app'en har en helt annen måte å sende inn data på som gjør den mer robust når man har lite eller ingen dekning.
 • Ny app vil være tilpasset oppdateringer på websiden.

Endringer som blir lansert i neste versjon av web'en er:
 • Vi har jobbet med feilretting og gjort endel ting for å få opp hastigheten på nettstedet.
 • Vi har fjernet punkt/område klassifiseringen på observasjoner.
 • Vi har laget nye skjemaer på skredfarevurdering og skredproblemer. Her vil produktet ligne mer på det vi lager i varslene, pluss at vi prøver å legge opp til arbeidsmønstret i systematisksnødekkeundersøkelse (Identifiser svakt lag -> finn ugunstige egenskaper -> vurder konsekvensen og utbredelse).
 • Nå legger man bilder til under hver observasjon slik at bilder kan assosieres med ulike observasjonstyper (faretegn, snødekke, vær, snøprofil, osv..)
 • Hvordan ser den nye weben ut? se test.regobs.no

Veien videre etter dette er for app'en:
 • Legge på kart og stedsnavn søk slik at man kan velge andre lokasjoner en der GPS'en sier at man er.
 • Lage skjema på værobservasjon, stabilitetstester og isproblemer.
 • Forbedre opplæringsstoffet i app'en (spesielt på snø).
 • Nå kan man ikke endre på alle observasjonene etter de er lagt til i app'en. Det ønsker vi å gjøre noe med (altså at man har mulighet til å endre på registreringen helt fram til man sender det inn).
 • Gi mulighet til å bedre se observasjoner i app'en uten å bruke websiden slik vi gjør idag.

Og videre for web'eb:
 • Vi jobber videre med å gjøre siden raskere.
 • Vi planlegger en workshop i januar på det som går på å hente ut data. Målet er å gjøre data i regObs lettere å bruke og få oversikt over.
 • Legge til funksjonalitet for å slette observasjoner (der vi nå kan endre en observasjon skal vi nå kunne slette den også).
 • Gjøre et løft på rss-feedene (sammendraget av registreringer som er bla på forsiden) slik at de gir bedre informasjon.
 • Nye og endrede skjema på skred og skredaktivitet, vær, isdekningsgrad, isproblemer.

Litt om workshopen for hent ut data
Vi har 2 målgrupper som bruker data. Varslere som trenger å få det større bildet for hele regionen og lokale brukere som skal bruke det for å få oversikt i regionen de bor og jobber for turplanlegging og for beredskapsarbeid. Vi jobber nå med å lage skisser for ulike måter å sammenstille data på. I workshopen ønsker vi å ha 1-2 personer fra hver naturfare som gir innspill på hva som funker og hva som ikke gjør det.

Skjermbilder av den nye appen og oppdatert webside (fra test.regobs.no).søndag 9. juni 2013

Statistikk på observasjoner og besøk denne vinteren

Jeg har sett litt observasjonene som er kommet inn til regObs i vinter og laget figurer på det. Vi følger også med besøkstall på google-analytics. Figurer finnes lenger ned. Merk at du kan klikke på figurene og få større versjon.

Men oppsummerer noen funfacts:
 • Til og med 30. mai er det registrert litt over 14 000 observasjoner i regObs.
 • Nesten halvparten er registrert innen en time av observasjonen er gjort.
 • Snø utgjør 77% av observasjonene. is 21%. Jord og vann kom med en del observasjoner i Pinsa.
 • 1/3 av alle registreringer gjøres på mobil og nesten 60% av mobilbrukere har iPhone. 
 • Resten ser i all hovedsak ut til å bruke Android enheter.
 • 1/3 av alle besøkenede på websiden skjer fra mobil og ca 70% av disse bruker iOS enheter. Resten ser i all hovedsak ut til å bruke Android enheter.
 • Siden januar 2013 har regobs hatt 55 000besøkende og 156 000 sidevisninger.
Figurer finnes under og om det er vanskelig å lese finnes en .pdf som kan lastes ned.


lørdag 6. april 2013

Hvorfor vi bruker UTM sone 33 i regObs?Flere har lurt på hvorfor vi bruker UTM sone 33 kartprojeksjonen i regObs. Hvorfor UTM33? og ikke UTM32 som det står på kartet mitt? eller ikkje UTM34 som æ har kartet mitt? Og hvorfor klager de ikke i Lofoten?

Litt bakgrunn:
UTM koordinatsystemet er fint fordi en økning i koordinat (fex fra 660000 til 660001) er ca en meter. Dessuten er UTM et firkantet koordinatsustem (minner om at jorda er rund) noe som er praktisk på et kart (som ofte er flatt og firkantet). UTM koordinatene dekker Norge gjennom 5 UTM soner:

Norge dekkes av UTMsoner 32-35.
Kart lånt av www.mesterkart.no.

UTM sonene er laget slik at usikkerheten innen en zone alltid vil være under 0,1% (igjen, jorda rund og kartet flatt..) Mellom to naboliggende soner blir usikkerheten større. Merk at sonene, og da usikkerheten, er en øst/vest greie og ikke nord/sør

Så til poenget:
Karttjenestene (IT systemene) skal vise hele norge på en gang og da er det raskere å ha alt i ett koordinatsystem. Da, når man zoomer og panorerer og klikker rundt i kartet slipper man å regne om posisjon til ulike koordinatysemer.

I NVE og regObs er UTM33 valgt som beste "gjennomsnittlige" koordinatsystem for å dekke hele Norge. Merk at dette ikke er unormalt; Statkart gjør det samme på fex norgeskart.no uten at det er unnskyldning..

Og så til unnskyldningen:
I regObs web og app har vi latt UTM33 være eneste koordinatsystem som brukes. Det har vært "greit" da alle steder velges med klikk i kart eller vist som punkt i kart. App'en gir heller ikke mulighet til å sette egen koordinat, GPS'en gjør dette. Å endre på dette er en kost/nytte vurdering.

Men, det blir missforståelser når brukere med GPS og kart sitter med mer riktigere koordinatstytemer for de stedene lokalt; så, hva kan gjøres?:

 • ta bort koordinater? (billig)
 • ta bort UTM systemet og bytte med Lat/Lon koordinater? (litt mer styr, men enkelt å vindlikeholde etterpå - men er Lat/Lon bra da?)
 • gi brukeren selv mulighet til å sette "foretrukket koordinatsystem" på min side (da vil jeg overbevises om at nytteverdien står i stil med investering)

Kommenter gjerne!


onsdag 3. april 2013

Varsomfamilien - en samling av ulike verktøy og informasjonstjenester

Flere verktøy er kommet på plass ifm at NVE har etablert/fornyet varslingtjenestene sine på snøskred, jordskred, flom og is. Verktøyene er i all hovedsak åpne og tilgjengelig for alle å bruke. De er "løst" knyttet sammen - det er selvstendige verktøy som vi har knyttet sammen i under fellesbegrepet "varsomfamilien".

Mer info og en video finnes på varsom bloggen.


Alle verktøy og infotjenster deler informasjon der det er
hensiktsmessig; vi har forsøkt å spille på felles bruksområder
og målgrupper gjennom symbolikk, farger og tema. tirsdag 2. april 2013

Oppdatering av regObs app'en


Gjeldende versjon er 1.11.  Versjonsnr. finnes under regObs-logoen oppe til venstre på forsiden eller nederst på innstillinger siden. Se relatert opplæringstoff på regobs.blogspot.no/search/label/regObs app.Nytt pr versjon 1.14? (Kun Android):
 • oppdatering av underliggende statistikkverktøy (Google analytics)


Nytt pr versjon 1.13?:
 • flere forbedringer på offline innsending
 • oppdaterte registrering av jordskredhendelse til å matche oppdateringer gjort på web
 • oppdatering av tredjeparts biblioteker og apier
 • endret på snøskredaktivitet-skjema. Nå med nedtrekksmenyer og ikke karuseller.

Nytt pr versjon 1.11?:
 • oppdatert grafikk
 • bedre innsending i dårlig dekning
 • gjennbruker regObs.no til observasjoner
 • viser skredvarsler fra varsom.no i appen

Nytt på versjon 1.7 (kun Android):
 • Fix på ta bilde med 12MP kamera på Sony telefoner

Nytt pr versjon 1.6:
 • Flere forbedringer på hvordan data og inlogging virker i dårlig eller ingen dekning
 • Fix på skredfarevurderinggsskjema og skredproblemer
 • Snødekke og istykkelse kan brukes uten at alt er fylt inn
 • Automatisk billedrotering på androide
 • Hjelpetexter (blå "i" oppe til høyre på alle regskjema) er nå på plass
 • "Hent ut data" når det ikke er nettverk crasjer ikke lenger app'en

Nytt pr versjon 1.3:
 • fix på skredvurdering og skredproblemer. Bla. ble orienteringer sendt inn feil. En fix på skredproblem ble også gjort.

Nytt pr versjon 1.1:
 • fix av doble karuseller som oppstod på noen versjoner av Android
 • fix på isdekningsgradskjema

Hva er nytt pr versjon 1?:
 • vi har lagt til snøskredvurderingsskjema
 • forbedring av tilbakemeldinger
Hva er fixet?:

Dette er endringer som gir (økt stabilitet men som ikke er endringer i brukergrensesnittet
 • ny håndtering av innsending i offline modus 
 • ny håndtering av bilder i Androide
 • ny håndtering av innlogging status når det er liten eller ingen dekning
Hva er nytt pr v0.14.0?:
 • App’en er nå komplett for det vi gjør i dette utviklingsløpet. (Unntak er et registreringsskjema for skredfarevurdering, men ellers holder påstanden) 
 • "se observasjoner" er laget og gir mulighet til å finne observasjoner i ditt område eller å finne dem i et egendefinert område ved å velge i kart. 
 • Vi har lag til muligheten til å slette en påbegynt registrering. 
 • Under innstillinger kan du bytte modus fra normal til test, sette radius på søk etter andre observasjoner, nullstille appen og oppdatere innhold i nedtrekksmenyer. 
Hva er fixet?:

Generelt er det gjort masse fixer på feil som er rapportert inn. Men nevner spessielt:
 • Vi har lagt til et verktøy som hjelper oss å finne feil. Det gir dere en melding ”om at det har oppstått en feil og vi logger den og den har en kode som dere kan bruke ved rapportering”.
 • Til dere som har android versjon 2. Vi har prøvd å fixe problemet med at app’en reagerer riktig på det stedet dere trykker.
 • Vi har fikset flere tilfeller av at scrolling ikke virker.
 • Også flere tilfeller av at sidene ikke tilpasser seg de faktiske mobilskjermene.

Nytt i app'en pr v0.12.13?:
 • er at den virker for nye iOS6 (iPhone brukere).
 • det er gjort forbedringer på hvordan appen reagerer på scrolling og sideskift.
 • du kan registrere jordskred, vannstand og snøoverflate.
Kjente feil:
 • jeg får ikke lastet opp bilde på iPhone
 • av og til låser appen seg fullstendig.. ingenting reagerer på trykking. Da må den slettes og installeres på nytt. Hvis noen finner grunnen er vi svært takknemlige!
 • av og til låser inputfelter seg (bare noen få, resten av appen virker fint). Noen som finner ut hvorfor?

I app'en pr v0.12.8:
 • dekkes registrering av observasjoner knyttet til kategoriene snø, vann, jord eller is
 • det er mulig å bruke app'en for å teste/lære (rødt felt i toppen) og for normal bruk med reelle observasjoner (svart i toppen)
 • er det sider for å registre faretegn, hendelser og bilder
 • du kan logge inn og app'en husker hvem du er og du kan velge en kategori som favoritt for lettere navigering
 • app'en bruker telefonens posisjon så man slipper å tenke på det
 • lite eller ingen mobil dekning er ingen hindring... App'en husker registreringene til du er på nett igjen
 • på hver av observasjonene ligger det litt info om hvordan gjøre en observasjon best mulig i appen.
fredag 1. mars 2013

Kildekoden til regObs app'en åpnet og tilgjengelig på GitHub


Vi åpnet kildekoden denne uka. Du finner den på GitHub [https://github.com/NVE/regObs-app].

Koden er lisensiert under GNU-Public-licence [http://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html]. Med dette ønsker vi å:

 • sikre dette blir et verktøy for alle
 • gi en 3. part muligheten til å bidra til app'en til egen og allmen bruk
 • gi en 3. part muligheten til å bygge om app'en og lage et nytt kanskje mer spesialisert produkt som igjen kan deles med almenheten
Du kan lese mer om hvordan ta ibruk kildekoden på GitHub [https://github.com/NVE/regObs-app]. Under ligger innledningen:

Nve Regobs
Nve består av to prosjekter og en felles www mappe. De to prosjektene er hver sitt bygg av PhoneGap et for android og et for iphone. www mappen inneholder selve applikasjonen som kjøres i et webview inne i appen.

For å komme raskt i gang med utviklingen så gjøre følgende.

1. Sjekk ut koden

git clone https://github.com/NVE/regObs-app.git

2. Åpne iphone/regObs.xcodeproj

3. Trykk play, og se at alt fungerer

4. Gjør endringer

Se "Oppsett av utviklermiljø" lenger nede, for utfyllende beskrivelser.

Linker


Applikasjonen består av en stor del delt/kryssplattform funksjonalitet. All denne funksjonaliteten ligger i javascript/html delen av applikasjonen. Hver av de to plattformene har egne måter å håndtere spesial funksjoner på. Disse funksjonene er implementert som phonegap plugins. Enten gjennom tredjeparts/community utviklere eller egenutviklet av NVE teamet.

søndag 24. februar 2013

Statistikk på observasjoner og besøk halvveis i vinteren

Jeg har sett litt observasjonene som er kommet inn til regObs og laget figurer på det. Vi følger også med besøkstall på google-analytics. Figurer fins lenger ned.

Men oppsummerer noen funfacts:
 • siden 1ste oktober 2012 er det registrert ca. 6500 observasjoner i regObs
 • ca. 5000 observasjoner siden nyttår
 • den siste måneden har det daglig kommet ca. 100 observasjoner
 • 78% er på snø og 21% er på is
 • 40% av registreringene er gjort eller påbegynt med app'en
 • 50% av observasjonene er registrert innen 3 timer
 • Snøskredvarslingens observatørkorps står for 53% av observasjonene på snø
 • www.regobs.no har 400-500 unike besøk daglig
 • ca. 1/3 av besøkene på www.regobs.no er fra mobile enheter
 • app'en har ca. 100 unike brukere daglig
 • ca. 1/3 av brukerne har iOS
Figurer finns under og om det er vanskelig å lese finnes en .pdf som kan lastes ned.
mandag 18. februar 2013

App'en skal virke også uten internett dekning

regObs app'en er laget for å kunne virke når det ikke er internett tilgjengelig. Selv om det ikke er nett er det en GPS i telefonen som gir posisjon og telefoner har et lokalt minne som kan lagre en observasjoner om data ikke blir overført med en gang.

Under følger noen illustrasjoner som kan hjelpe deg til å forstå litt hvordan app'en virker når den ikke får sendt data til regObs. Du får da beskjed om at observasjonene dine er lagret i telefonminnet (en melding og rød sirkel på "Send inn" knappen som sier hvor mange utleverte elementer som ligger i telefonminnet). Du kan jobbe videre, men husk! å trykk "Sent inn" på nytt når du får nett, fordi app'en gjør ikke dette automatisk.


søndag 3. februar 2013

Oppdateringer av regObs web

Vi gjør fortløpende oppdateringer av regObs og når det er gått gjennom "testkværna" til utviklerne på NVE, legges det på den operative versjonen av regObs. Listen under oppsummerer kort endringer som er skjedd siden forrige oppdatering. Det er mange som har gitt tilbakemeldinger om feil. Fint om dere sjekker om det ser bedre ut nå. Hører jeg ikke fra dere, antar jeg "all ok".

Merk at listene under refererer til et versjonsnummer av type "#.#.#####". Dette finner du igjen nederst på regObs - litt anonymt plassert.

Oppdatering: versjon 2.1.4778
(2013.01.31)
 • Du skal ikke lenger kunne være innlogget som anonym.. ref feilen på om feilene siden.
 • Småfeilretting an mass - skrivefeil/funksjonsfeil i skjema og visninger.
 • Flere (forhåpentligvis forbedringer) på alle info strømmer (feeder). Bilder, flere elementer, stiler, ...
 • Gruppefunksjon: etabler en gruppe om dere samarbeider i et område. Registrer med gruppetilhørighet. Da skal du og gruppen kunne endre/oppdatere registreringen - her er det generelt gjort endel for å få det til å virke bedre.
 • Workover på hvordan vi viser og vannmerker bilder.
 • Man kan legge til bilder i ettertid på en registrering.
 • En oppdatering på "hent ut data". Bla, hurtigsøk og at hvert søk du lager har en unik websideadresse (URL) som kan lagres.
 • Tilpassinger for mobilskjermer - dette har ikke vært gjort tidligere. Sjekk ut! (Anbefaler fortsatt å bruke en datamaskin for å gjøre registrering, men det virker overraskende bra på iPad.
 • Oppdateringer på snøskredvurderingsskjema.
 • + andre større og mindre ting..

Vi er nå i versjon 2.1.4689
(2012.11.3)
 • det er noen estetiske oppdateringer
 • når man registrerer starter du på kartet og får du ikke gå videre til neste fane uten at du først legger til koordinat og så tidspunkt for registrering 
 • på jord, vann og is ligger nå observasjoner sortert om de gjelder for et punkt eller for et område
 • mulig å registrere et snøskred med start og stopp
 • mulig å legge til isdekningsgrad og istykkelse
 • infostrømmene (feedene) gir mer kompakt visning av info (observasjoner slås sammen)
 • i "hent ut data" kan du nå finne de 1000 siste registreringer
 • + noe noen flere hodebry for oss som forhåpentligvis dere ikke ser men opplever positivt :)Oppdatering: versjon 1.0.4538
(2012.06.04)
 • Denne oppdateringen er mest preget av underliggende funksjonalitet som brukes mot app'en som utvikles og gir mulighet til å endre på registreringer.
 • Altså, nå kan man endre på en registrering man har gjort, men bare innen 24t av da registreringen ble gjort. Endringsknappen vises i detaljvisningene når man kan endre på et datasett.
 • Den endringen som kanskje blir satt mest pris på er at "husk meg" knappen på innlogging nå virker.
 • Min side har fått litt mer funksjonalitet; bla. se på registreringer du har gjort.
 • Mine steder. Se hvor du har registrer og hva som ligger på hver av dem.
 • Mine grupper. Lag grupper. Inviter, bli invitert eller meld deg ut. Registreringer knyttet til grupper vil kunne endres av andre i gruppa innen 24t vinduet. Steder brukt av gruppen vil blir tilgjengelig for alle i gruppa.
 • Jord. Det er kommet skjema for å registrere faretegn og skred. Det er fortsatt litt feil og mangler på dem, vi jobber med å fullføre.
 • Vann. Det er kommet skjema for å registrere faretegn og vannstand. Det er fortsatt litt feil og mangler på dem og vi jobber self med å fullføre.
 • Is og snø: nye skjema planlagt til høsten. Sommer nå.
 • + en masse større og mindre ting….

Oppdatering: versjon 1.0.4471
(2012.04.10)

 • Den største oppdateringen har vært å tilpasse regObs så den kan legges på domenet regobs.varsom.no. Det resulterte i noen feil som jeg to en egen inforunde på: se http://regobs.blogspot.com/2012/04/mye-feil-i-slutten-av-mars.html.
 • Den mest hensiktsmessige oppdateringen er at det nå kommer stedsopplysninger sammen med registreringen.
 • På detaljvisningene blir nå bilder skalert ned slik at de kan sees på normale skjermer med normal oppløsning.
 • Om man søker på bare bilder under "hent ut observasjoner" får man opp et tommel-negl galleri. Når man klikker på bildet kommer man til resten av registreringen. Dette skal jobbes mer på man vi legger ut dette inntil videre.
 • + div små plukk på tjenestelaget og i varslingsverktøyet.

Oppdatering: versjon 1.0.4442
(2012.02.29)
 • Vi har lagt til svenske kart og svenske varslingsregioner. Den svenske skredvarslingstjenesten ser på muligheter for å bruke regObs. Derfor er det kommet to svenskeknapper: en på kartet og en der man henter ut observasjoner. Sverige eksporterer skikjørere til Norge og Norge, scooterfolk tilbake. Spennende om vi får til et samarbeid.
 • Brukere har opplevd å bli sparket ut etter en stund. Nå skal det være mulig å ha 6 timer ”dødtid” før du automatisk blir logget ut av regObs. 
 • På søket i "Hent ut observasjoner” har lagt til valget "Resten av Norge" som region. Dermed kan man letter finne observasjoner som ligger utenfor en varslingsregion. 
 • Vi har lagt til en del kommentarfelter i detaljvisningen (datavisningene).
Kjente feil og mangler:
 • Hvis dere roter med innloggingen kan dere etter 5 forsøk bli "kastet ut" av systemet. Vi ser på hvordan dette kan fungere litt bedre. Inntil videre, ikke rot rundt og skulle ulykka inntreffe: legg inn en melding i tilbakemeldinger, så kan jeg ”låse opp".
 • Vi trenger litt mer info om sted i detaljvisningene.

Oppdatering: versjon 1.0.4407
(2012.01.25)
 • Det kom noen stygge feilmeldinger når man la in vind hastighet og temperatur med desimaler. Det skal nå være fikset.
 • På skredaktivitet kan man velge "ingen skredaktivitet" og feltene fylles automatisk ut. Husk at det er viktig å registrere at det ikke går skred (i motsetning til at man ikke har sett fjellet overhodet og ikke har peiling hva som foregår).
 • Dere kan endre på "kallenavn" under "Min side" nå.
 • Vi har rettet en del tekstlige feil: "skadeproblem" var en skrivefeil i databasen, kompresjonstest koden teller nå i "cm" og ikke i "meter" (noe som skapte rare koder), snøfuktighet ble vist feil på detaljvisningene, for å nevne noen.
Kjente feil og mangler:
 • Hvis dere roter med innloggingen kan dere etter 5 forsøk bli "kastet ut" av systemet. Vi ser på hvordan dette kan fungere litt bedre. Inntil videre, ikke rot rundt og skulle ulykka inntreffe: legg inn en melding i tilbakemeldinger, så kan jeg ”låse opp".
 • Mange ønsker seg automatisk pålogging. Jeg også, men dette tenkes i en større oppgradering.
 • "hent ut observasjoner" fungerer ganske bra.
 • Vi trenger litt mer info om sted i detaljvisningene.

Oppdatering: versjon 1.0.4395
(2012.01.13)
 • Hent ut observasjoner har fått noen forbedringer men fortsatt er dette et uferdig produkt. Ta det gjerne i bruk med tålmodighet
 • Vi har lagt til funksjonalitet bak knappen ”Se på varsel”. Her kan dere finne testvarslene. Men, som med ”hent ut observasjoner”, dette er ikke et ferdig produkt enda. Ta gjerne i bruk med tålmodighet.
 • Vi har rettet noen bugs: Der i bandt NV feil på visning av en skredfarevurdering, det har lurt seg inn noen snødyp, når vi prøver å være konsekvent på snøhøyde, mfl.
 • Vi har forsøkt å gjøre feilmeldingene bedre (at de er beskrivende og at de kommer opp i tide og ikke i utide).
Kjente feil:
 • Vi vet at ”Hent ut observasjoner” og ”Se på varsel” ikke er superbra produkter enda; bruk gjerne tålmodig.
 • Når det dukker opp en generell feilmelding som ”Dette feltet er obligatorisk” har ikke vi kontroll på. Det betyr at de som får den oppfordres til å beskrive hva de gjorde i forkant av hendelsen så vi kan prøve å finne ut av det. Også, skjer det, så er beste kur å gå tilbake til startsiden og begynne på nytt.
 • Det er veldig mye automatisk generert tekst i regObs, og den er ikke alltid generert riktig. For eksempel er kompresjonstest teksten ex (ECTP20@50cmQ3) generert med meter og ikke centimeter.. Seter pris på innspill her!
Oppdatering: versjon 1.0.4392
(2012.01.10)
 • Vi har fått på plass ”Hent ut observasjoner” (ikke ferdig, men kan tas i bruk). Finnes på ”startside snø” – omtrent midt på knapperaden.
 • Utbedring av detaljvisningene av en registrering (altså, når man trykker i listen siste registreringer så ser man detaljene i en registrering).
 • Det er gjort noen grep for å bedre stabiliteten på registreringer generelt (forhåpentligvis blir det færre meldinger av typen: "Server feil i programmet...").
 • Verktøy for å lage varsel lagt til. Merk, denne krever at man er medlem av en varslingsgruppe som administreres av NVE.
 • En del endringer på tekst og ordlyd på feltene og nedtrekksmenyene.
Kjente feil:
 • Detaljvisning av skredfarevurdering er symbolene feil. Men, det lagres riktig så når det er rettet, blir gamle registreringer vist riktig.
 • Billedopplasting er noe ustabil. Kommer ikke bildet opp i listen "Siste registreringer" så prøv på nytt og si fra!
 • Man får ikke alltid oppdatert profilen sin på "Min side". Vi leter etter feilen.
 • Knappen "Se på skredvarsel" har ikke innhold enda.
Oppdatering: versjon 1.0.4378
(2012.01.02)
 • Feilretting ala "en kompresjonstest må kunne være mer en 30 cm dyp, ombytting på nedtrekksmenyer, ugyldige datoer må ikke registreres osv.. 
 • Man kan laste opp bilder (men foreløpig bare ett om gangen).
 • Bedre "feed" for forsiden med mulighet til å få se resten av registreringen om man klikker på den. når man fullfører en registrering kommer nå en bedre rapport
 • Man kan gjøre en skredvurdering (men denne er litt kranglete enda..)
Lansering: versjon 1.0.4372
(22.12.2011)
 • Første versjon i drift.

søndag 27. januar 2013

regObs og AvyLab


Det finnes mange app'er hvor man kan lage snøprofiler. AvyLab er en som finnes til iOS. Under er noen screenshots fra en presentasjon jeg laget. Jeg har også en .pdf som kan laster her.

1. Om du har laget en profil i AvyLab.

2. Lenger ned på menyen kan du velge export (til photo album).

3. I regobs-appen, i skjema for bilder; velg å hent bilde fra galleri. Send inn på vanlig måte.

4. Og vips - om du har aktivert gps og har datatrafikk på - ligger profilet på regObs!


torsdag 24. januar 2013

Kjente problemer og løsninger i appen


Når man utvikler, kommer det feil inn i app'en. Noen fordi det kommer skrivefeil inn i koden. Noen fordi vi gjør så store endringer på app'en at den ikke lenger er kompatibel med seg selv og noen fordi vi må forholde oss til 3.parts rammeverk. Her lister jeg noen kjente feil og løsning som du kan gjøre selv for å få app'en til å virke igjen.

(0) Generelt

Opplever du problemer så er det 4 nivåer av generelle fix du kan prøve. Uansett setter vi pris på at du informerer oss om feilen - selv om en av disse generelle fixene løste problemet:

0. Sjekk at du har siste versjon. Sjekk i testflight eller på google play for versjonsnr.
1. Nullstill app'en. Du finner en knapp for dette under innstillinger i appen.
2. Steng app'en ned.
3. Slett app'en og last inn på nytt


(5) En registrering blir merket på anonym bruker


Hva: Av og til svikter login og registreringen din blir merket på anonym bruker.
Skal det være sånn: Nei, og det er vi lei oss for.
Løsning: Når det skjer så send en epost til raek@nve.no så lenker jeg opp observasjonen til din bruker. Husk å fortell hva brukeren din heter. Bruk gjerne tipsfunksjonen på detaljvisningen.


Det er mulig å sende en epost fra detaljvisningen.


(4) App'en kan crashe når det er dårlig dekning

Hva: Noen opplever at appen crasher i områder med vekslende mobildekning. Det er mye informasjon som synkroniseres fra regObs serveren ifm førstegangs oppstart av app'en og under registrering. Vi har tilsynelatende ikke sett for oss alle alternativer av hva som skjer om datatrafikk svikter…
Skal det være sånn: Nei. Vi har ikke planlagt dette.. I versjon 1.6 ble det gjort mange tiltak for å motvirke dette, men det kan se ut til at vi ikke har funnet alle feilkildene..
Løsning: Det hjelper at app'en har vært startet hjemme og at brukeren er loggen inn minst en gang før. (Ikke førstegangsoppstart i felt). Dessuten om appen spinner inn i en crash-crash-crash-crash-crash-løkke det som generell feil (Nullstill app'en, resette app'en, start app på nytt og om ikke det virker reinstaller).

(3) Registreringsfelter "hopper"

Hvor: på iOS, på innlogging, snødekkeskjema og istykkelseskjema.
Skal det være sånn: Nei, men etter det vi har sett er det iOS som ikke er kompatible med HTML5 - vi få finne på noe "smart" for å løse det.
Løsning: Når du skal fra et felt til neste bruk "Next" på tastaturet. Da kan du registrere i skjema som normalt.

Når du skal fra et felt til neste bruk "Next" på
tastaturet. Da kan du registrere i skjema som normal
t.


(2) "Appen fryser ved oppdatering"er løst i versjon 1.6

(1) "Problemer med provisioning i testflight?er løst i versjon 1.6


onsdag 23. januar 2013

Grunnleggende regObs

Som en innføring til de ulike delene av regObs har jeg laget en presentasjon. Slidene er gitt under og .pdf en kan lastes ned her.