søndag 27. januar 2013

regObs og AvyLab


Det finnes mange app'er hvor man kan lage snøprofiler. AvyLab er en som finnes til iOS. Under er noen screenshots fra en presentasjon jeg laget. Jeg har også en .pdf som kan laster her.

1. Om du har laget en profil i AvyLab.

2. Lenger ned på menyen kan du velge export (til photo album).

3. I regobs-appen, i skjema for bilder; velg å hent bilde fra galleri. Send inn på vanlig måte.

4. Og vips - om du har aktivert gps og har datatrafikk på - ligger profilet på regObs!


torsdag 24. januar 2013

Kjente problemer og løsninger i appen


Når man utvikler, kommer det feil inn i app'en. Noen fordi det kommer skrivefeil inn i koden. Noen fordi vi gjør så store endringer på app'en at den ikke lenger er kompatibel med seg selv og noen fordi vi må forholde oss til 3.parts rammeverk. Her lister jeg noen kjente feil og løsning som du kan gjøre selv for å få app'en til å virke igjen.

(0) Generelt

Opplever du problemer så er det 4 nivåer av generelle fix du kan prøve. Uansett setter vi pris på at du informerer oss om feilen - selv om en av disse generelle fixene løste problemet:

0. Sjekk at du har siste versjon. Sjekk i testflight eller på google play for versjonsnr.
1. Nullstill app'en. Du finner en knapp for dette under innstillinger i appen.
2. Steng app'en ned.
3. Slett app'en og last inn på nytt


(5) En registrering blir merket på anonym bruker


Hva: Av og til svikter login og registreringen din blir merket på anonym bruker.
Skal det være sånn: Nei, og det er vi lei oss for.
Løsning: Når det skjer så send en epost til raek@nve.no så lenker jeg opp observasjonen til din bruker. Husk å fortell hva brukeren din heter. Bruk gjerne tipsfunksjonen på detaljvisningen.


Det er mulig å sende en epost fra detaljvisningen.


(4) App'en kan crashe når det er dårlig dekning

Hva: Noen opplever at appen crasher i områder med vekslende mobildekning. Det er mye informasjon som synkroniseres fra regObs serveren ifm førstegangs oppstart av app'en og under registrering. Vi har tilsynelatende ikke sett for oss alle alternativer av hva som skjer om datatrafikk svikter…
Skal det være sånn: Nei. Vi har ikke planlagt dette.. I versjon 1.6 ble det gjort mange tiltak for å motvirke dette, men det kan se ut til at vi ikke har funnet alle feilkildene..
Løsning: Det hjelper at app'en har vært startet hjemme og at brukeren er loggen inn minst en gang før. (Ikke førstegangsoppstart i felt). Dessuten om appen spinner inn i en crash-crash-crash-crash-crash-løkke det som generell feil (Nullstill app'en, resette app'en, start app på nytt og om ikke det virker reinstaller).

(3) Registreringsfelter "hopper"

Hvor: på iOS, på innlogging, snødekkeskjema og istykkelseskjema.
Skal det være sånn: Nei, men etter det vi har sett er det iOS som ikke er kompatible med HTML5 - vi få finne på noe "smart" for å løse det.
Løsning: Når du skal fra et felt til neste bruk "Next" på tastaturet. Da kan du registrere i skjema som normalt.

Når du skal fra et felt til neste bruk "Next" på
tastaturet. Da kan du registrere i skjema som normal
t.


(2) "Appen fryser ved oppdatering"er løst i versjon 1.6

(1) "Problemer med provisioning i testflight?er løst i versjon 1.6


onsdag 23. januar 2013

Grunnleggende regObs

Som en innføring til de ulike delene av regObs har jeg laget en presentasjon. Slidene er gitt under og .pdf en kan lastes ned her.


Versjoner av regObs

Det ligger 3 versjoner av regObs ute. En for testing mens vi utvikler (blå versjon), en for kursing eller opplæring (rødt versjon) og en normal versjon (svart versjon).

Merk! Det er bare i normal regObs at vi tar vare på data for vurdering og varsling.

Merk også! Disse systemene er ikke koblet sammen. Dvs. hvis du oppretter bruker eller legger til steder i test, vil det ikke bli tilgjengelig i drift.


Versjoner på web

www.regobs.no - normal regObs
demo.regobs.no - demo regObs er en sandkasse for trening og kurs.
test.regobs.no - her tester vi ny funksjonalitet når vi utvikler

For å lettere skille de ulike versjonene fra hverandre har vi innført en fargekoding.

Versjoner i appen


Appen kan også settes i demo modus. Dette gjøres på innstillinger siden.Fargene blå, rød og svart går også igjen her for å lettere se hvilken modus appen står i.

tirsdag 1. januar 2013

Databasemodellen

Det har vært noen spørsmål knyttet til hvordan datamodellen til regObs ser ut. Her kan siste versjon a januar 2013. Den kan lastes ned som billedfil.


Datamodellbeskrivelsen er også gitt i tjenestelaget: api.nve.no/regobsdoc.html


Grunnleggende elementer i datamodellen:


Navet:
En registrering består i grove trekk av 4 stykker informasjon:

  1. hvem er observatøren? (Observer-tabellen)
  2. hvor er observasjonen gjort? (ObsLocation- tabellen)
  3. en til flere observasjoner som knyttes mot registreringen (tabeller som slutter på "Observation" eller Obs")
  4. en tabell som knytter alle de overnevnte sammen (Registration)

KD-tabeller og og T-tabeller:
regObs har mange fremmednøkklingstabeller, såkalte KD-tabeller, som består av en typer (xTID), navn (xName), beskrivelse (xDescription) og språkhenvisning (LangKey). Typen (eller TID'en) er det som lagres i observasjonstabellen.

To xT-tabeller med hver sin xKD-tabell som brukes av tabellen
 for jordskred (LandSlideObs)