fredag 1. mars 2013

Kildekoden til regObs app'en åpnet og tilgjengelig på GitHub


Vi åpnet kildekoden denne uka. Du finner den på GitHub [https://github.com/NVE/regObs-app].

Koden er lisensiert under GNU-Public-licence [http://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html]. Med dette ønsker vi å:

  • sikre dette blir et verktøy for alle
  • gi en 3. part muligheten til å bidra til app'en til egen og allmen bruk
  • gi en 3. part muligheten til å bygge om app'en og lage et nytt kanskje mer spesialisert produkt som igjen kan deles med almenheten
Du kan lese mer om hvordan ta ibruk kildekoden på GitHub [https://github.com/NVE/regObs-app]. Under ligger innledningen:

Nve Regobs
Nve består av to prosjekter og en felles www mappe. De to prosjektene er hver sitt bygg av PhoneGap et for android og et for iphone. www mappen inneholder selve applikasjonen som kjøres i et webview inne i appen.

For å komme raskt i gang med utviklingen så gjøre følgende.

1. Sjekk ut koden

git clone https://github.com/NVE/regObs-app.git

2. Åpne iphone/regObs.xcodeproj

3. Trykk play, og se at alt fungerer

4. Gjør endringer

Se "Oppsett av utviklermiljø" lenger nede, for utfyllende beskrivelser.

Linker


Applikasjonen består av en stor del delt/kryssplattform funksjonalitet. All denne funksjonaliteten ligger i javascript/html delen av applikasjonen. Hver av de to plattformene har egne måter å håndtere spesial funksjoner på. Disse funksjonene er implementert som phonegap plugins. Enten gjennom tredjeparts/community utviklere eller egenutviklet av NVE teamet.