søndag 9. juni 2013

Statistikk på observasjoner og besøk denne vinteren

Jeg har sett litt observasjonene som er kommet inn til regObs i vinter og laget figurer på det. Vi følger også med besøkstall på google-analytics. Figurer finnes lenger ned. Merk at du kan klikke på figurene og få større versjon.

Men oppsummerer noen funfacts:
  • Til og med 30. mai er det registrert litt over 14 000 observasjoner i regObs.
  • Nesten halvparten er registrert innen en time av observasjonen er gjort.
  • Snø utgjør 77% av observasjonene. is 21%. Jord og vann kom med en del observasjoner i Pinsa.
  • 1/3 av alle registreringer gjøres på mobil og nesten 60% av mobilbrukere har iPhone. 
  • Resten ser i all hovedsak ut til å bruke Android enheter.
  • 1/3 av alle besøkenede på websiden skjer fra mobil og ca 70% av disse bruker iOS enheter. Resten ser i all hovedsak ut til å bruke Android enheter.
  • Siden januar 2013 har regobs hatt 55 000besøkende og 156 000 sidevisninger.
Figurer finnes under og om det er vanskelig å lese finnes en .pdf som kan lastes ned.