onsdag 4. desember 2013

Samling av opplæringsstoff

Dette er en side hvor jeg samler opplæringstoff til regObs. Det er i hovedsak en innholdsfortegnelse av andre sider som tar for seg nettopp, opplæringstoff.

Først litt om..
Versjoner av regObs: Det ligger 3 versjoner av regObs ute. En for testing mens vi utvikler (blå versjon), en for kursing eller opplæring (rødt versjon) og en normal versjon (svart versjon). Det er bare i normal regObs at vi tar vare på data for vurdering og varsling!

kompetanse på bidragsytere i regObs: Vi har kompetanse på bidragsytere i regObs. Derfor er det stjerner bak brukernavnene. Her finner du forklaring på hva stjernene betyr.

Ny bruker og kallenavn: Det er noen ting man kan tenke på når man oppretter ny bruker i regObs. Valg av kallenavn for eksempel. Også kan man få nettleseren til å huske innloggingen din så du slipper å logge inn neste gang du er på regobs.no
Nyttig info om web:

Hvordan gjøre en registrering regObs versjon 3.0: Vi har i siste versjon av regobs.no endret på hvordan man registrerer observasjoner. Her gis en kort presentasjon av det viktigste man må gjennom når man registrerer.

Hva bør et fullt sett observasjoner inneholde?: Dette er malen som observatørene til Snøskredvarslingen jobber etter.

Grunnleggende regObs[Gammel pressentasjon] Som en innføring til de ulike delene av regObs har jeg laget en presentasjon. Denne omfatter min side, snø-siden, registreringssiden, detaljvisning, hent ut data siden og hvordan app registrering kan følges opp på web for etterregistrering.

Hvordan hente ut data i regObs: Kort om hvordan søke opp data i regObs og ulike muligheter til å sortere dem på.

Nyttig info om app:

Enkel bruk av regObs-appen: Snøskredvarslinga laget en oppskrift til hvordan gjøre en enkel registrering med regObs app'en.

App'en skal virke også uten internett dekning[Gammel pressentasjon] regObs app'en er laget for å kunne virke når det ikke er internett tilgjengelig. Selv om det ikke er nett er det en GPS i telefonen som gir posisjon og telefoner har et lokalt minne som kan lagre en observasjoner om data ikke blir overført med en gang.

regObs og AvyLab[Gammel pressentasjon] Det finnes mange app'er hvor man kan lage snøprofiler. AvyLab er en som finnes til iOS. Her finner du noen screenshots fra en presentasjon jeg laget.

Skjer'a?

Vi er igang med ny varslingssessong på is og snø. Jordskredvarslinga og flomvarslinga ble lansert på varsom.no i høst. Mange vet at vi har jobber på regObs i høst - så hvor er oppdateringene?

Vi hadde planer om å legge ut nye versjoner av regObs-web og app'en nå. Men, det er noen ting som ikke er ferdig nå og selv om vi kan rekke å gjøre det ferdig før jul, er det er alltid noe som må ordnes etter lansering av ny versjon, og det er ikke heldig at det kommer i romjula.

Vi velger derfor å ikke lansere bare for å lansere, men faktisk sikter på en lansering når vi har et produksjonsklart resultat!

Ny dato for nye regObs-versjoner er januar.

Endringer som blir lansert i neste versjon av app'en er:
 • Den er helt ny - alt er nytt - ingen feil blir med over fra gammel app (håper vi:)
 • App'en får litt endret design, men kommer til å bygge på de samme prinsippene som den gamle app'en så gjenkjenningseffekten blir stor.
 • Den nye app'en er bedre tilpasset Android.
 • Den nye app'en har en helt annen måte å sende inn data på som gjør den mer robust når man har lite eller ingen dekning.
 • Ny app vil være tilpasset oppdateringer på websiden.

Endringer som blir lansert i neste versjon av web'en er:
 • Vi har jobbet med feilretting og gjort endel ting for å få opp hastigheten på nettstedet.
 • Vi har fjernet punkt/område klassifiseringen på observasjoner.
 • Vi har laget nye skjemaer på skredfarevurdering og skredproblemer. Her vil produktet ligne mer på det vi lager i varslene, pluss at vi prøver å legge opp til arbeidsmønstret i systematisksnødekkeundersøkelse (Identifiser svakt lag -> finn ugunstige egenskaper -> vurder konsekvensen og utbredelse).
 • Nå legger man bilder til under hver observasjon slik at bilder kan assosieres med ulike observasjonstyper (faretegn, snødekke, vær, snøprofil, osv..)
 • Hvordan ser den nye weben ut? se test.regobs.no

Veien videre etter dette er for app'en:
 • Legge på kart og stedsnavn søk slik at man kan velge andre lokasjoner en der GPS'en sier at man er.
 • Lage skjema på værobservasjon, stabilitetstester og isproblemer.
 • Forbedre opplæringsstoffet i app'en (spesielt på snø).
 • Nå kan man ikke endre på alle observasjonene etter de er lagt til i app'en. Det ønsker vi å gjøre noe med (altså at man har mulighet til å endre på registreringen helt fram til man sender det inn).
 • Gi mulighet til å bedre se observasjoner i app'en uten å bruke websiden slik vi gjør idag.

Og videre for web'eb:
 • Vi jobber videre med å gjøre siden raskere.
 • Vi planlegger en workshop i januar på det som går på å hente ut data. Målet er å gjøre data i regObs lettere å bruke og få oversikt over.
 • Legge til funksjonalitet for å slette observasjoner (der vi nå kan endre en observasjon skal vi nå kunne slette den også).
 • Gjøre et løft på rss-feedene (sammendraget av registreringer som er bla på forsiden) slik at de gir bedre informasjon.
 • Nye og endrede skjema på skred og skredaktivitet, vær, isdekningsgrad, isproblemer.

Litt om workshopen for hent ut data
Vi har 2 målgrupper som bruker data. Varslere som trenger å få det større bildet for hele regionen og lokale brukere som skal bruke det for å få oversikt i regionen de bor og jobber for turplanlegging og for beredskapsarbeid. Vi jobber nå med å lage skisser for ulike måter å sammenstille data på. I workshopen ønsker vi å ha 1-2 personer fra hver naturfare som gir innspill på hva som funker og hva som ikke gjør det.

Skjermbilder av den nye appen og oppdatert webside (fra test.regobs.no).