fredag 21. november 2014

En feil i grupper på regObs-app

Det er oppdaget noe feil med gruppe-velgern i appen. Det er veldig lett for deg å rette opp.

Fikk en melding om at noen fikk en feilmelding da de sendte inn en registrering. Det viser seg at det var noen feil med valgene av gruppe. Valgene så ut som på vedlagt bilde (1). Registreringen er kommet til oss men det er noe feil som hindrer oss i å legge den i regObs.

Løsningen er å oppdatere nedtrekksmenyer slik vist i bilde markert (2)  eller om ikke det gjør susen trykk Nullstill (3).

(1) Om du opplever denne feilen så trykk på oppdater (2) eller om ikke det gjør susen trykk Nullstill (3).


torsdag 20. november 2014

Nyttig å observere for varslingen

Hvis vi bare fokuserer på det varslingen behøver for å lage gode varsler så er det slik at noen observasjoner er mer nyttig å få reportert en andre ting. Men, det er ikke sagt at andre observasjoner ikke er nyttig. Husk at regObs har mange brukere (60.000 besøk vinter 2013/2014) som leser andres observasjoner for å gjøre egne turvalg lokalt. Da er alle observasjonene nyttig.

Altså. Dette er bare det som er mest nyttig for varsling. Vi begynner med skredfarevurderingen.

Skredfarevurdering 
 • En skredfarevurdering som gjelder for hele regionen og som er så komplett og velformulert at vi kan lime inn direkte er supert!
 • Ikke glem feltet som sier om dagens varsel stemmer. Her må du gjerne komme med konstruktive tilbakemeldinger om vi regionalt ligger for høyt eller for lavt i forhold til den vurderingen du gjør deg. Glem heller ikke at dette er et felt som kan leses av alle og derfor er det litt skummelt å ha det (Snøskredvarslingen) og å bruke det (deg).
 • Glem heller ikke at denne observasjonen er en nåvurdering og at informasjon om utvikling legges i eget felt.

Skredproblemet
 • Er det flere skredproblemer så noter gjerne flere. Ikke glem at noen skredproblemer er vedvarende og derfor er det naturlig at du fortsetter å registrere dem selv "om du gjorde det forrige uke".
 • Fyll helst ut så komplett som mulig. Vi opplever at utbredelse ofte ikke er fylt ut (eksposisjon og høydeintervall). Om du er usikker og ikke greier å sette dem, så skriv litt om utbredelse i kommentarfeltet. Men da som en siste utvei.

Skredaktivitet
 • Det er en direkte kobling mellom skredaktiviteten, skredproblemer og faregrad. Dette gjelder også om det ikke er noe skredaktivitet i området.
 • Husk å få med hvor skredaktiviteten gjelder for.
 • Det er naturlig at ulike skredproblemer gir ulik skredaktivitet. Derfor kan du legge til flere skredaktiviteter på en registrering.

Bilder
 • Gode bilder hjelper varslerne å sette seg inn i situasjonen og kan si mer en 1000 ord.
 • Tenk komposisjon. Det er fint å få med været og himmelen på værobservasjoner. Det er fint å få med seg terreng og snødekket på snødekke observasjoner. Det fungerer ofte å få med litt horisont på alle bilder. Det hjelper å skape litt dybde.
 • Noen mobiltelefoner gir mulighet til å korrigere litt på farger og kontraster. Om du har tid, sørg gjerne for at bildet viser det du ønsker å formidle.

Andre ting
 • Hvordan er været der du er?
 • Hvor går snøgrensa, hvor faller nedbør som snø?
 • Hvor er det null grader?
 • Er det rim å se?
 • Hvor båser det fra på toppene?
 • Hva med i dalen der du står?
 • Hvilken nedbørstype er det?
 • Er det snø hos deg overhode?
 • Er det mye fokksnø?
 • Snør det rett ned?
 • o.s.v...
 • o.s.v..
 • o.s.v.Forslag til en effektiv arbeidsprosess

Noen foretrekker å gjøre registreringer fult ut på regObs.no og noen foretrekker å bare bruke regObs appen. Men, applikasjonene er også ment å brukes sammen og gi en effektiv arbeidsprosess ved å gjøre noe av observasjonene i felt og fylle på med mer informasjon på web senere. 

Begynn i appen
 • Registrer noen bilder og observasjoner i kortform ved hjelp an nedtrekksmenyer og stikkord.
 • Ikke bry deg om at du må sende inn observasjoner fra flere steder på turen i flere omganger. Ulike bilder og ulike observasjoner har ulike koordinater og ulike tidspunkt så det er naturlig at ikke alle observasjonene henger sammen i en stor registrering.
 • Tenk litt på at du mangler oversikt tidlig på turen så det kan være nødvendig å begrense observasjoner til fakta og hva du ser.
 • På slutten av turen kan du gjerne fylle ut skredproblemer og farevurdering før du kjører hjem.
Det vi nå har oppnådd er at varslingsgruppa har verdifull informasjon på et tidlig tidspunkt. Kanskje observasjonene er litt manglende, men det retter du på etterpå.

Dessuten slipper du nå å fylle inn sted, velge tid, flytte bilder fra kamera eller tlf til maskin og laste dem opp på regobs.no. Grovskissen av observasjonen din ligger på regObs nå. Bilder, koordinater, tidspunkt og de ulike observasjonene ligger inne.

I appen er du (1) innlogget, (2) du har posisjonen din gitt av gps og (3) du får grunnobservasjonen på plass med en gang.
Fullfør jobben på web
Observasjonene dine finner du kanskje i noen av sammendragene på forsidene eller på dine observasjoner. Alternativt kan du søke dem opp. Eller om du ber om epost kvitteringer (Innstillinger valg i appen) så kan disse brukes til å finne observasjonene igjen.

Du finner igjen observasjonen din på (1) forsiden eller undersider av regObs bilde eller (2) side for dine data eller (3) om du ber om kvittering under innstillinger i appen så får du en epost med lenke til denne registreringen.
Du kan nå:
 • endre hver observasjon på detaljvisning. Det krever at du er innlogget. Trykk på "endre" og fyll ut med tekst og mer komplett innhold og til slutt klikk på "oppdater".
 • I tillegg kan du legge til observasjoner på denne registreringen. Disse finner du oppe til høyre over kartet.
 • Merk at du kan endre på posisjon og gi stedet et navn også. Om du gir stedet et navn så dukker det opp i søk senere.
Du kan oppdatere registreringen din ved å (1) endre/oppdatere hver observasjon, (2) legge til observasjoner og (3) oppdatere stedinformasjonen.

mandag 17. november 2014

Hvordan bytte kallenavn

Kallenavnet ditt i regObs kan byttes og trenger ikke være unikt. Kallenavnet et det som kommer opp sammen med observasjoner. 

Kallenavnet bør ikke blandes med brukernavnet ditt som er epostadressen din som du bare bruker ved innlogging, som må være unikt i regobs og som ikke deles av regObs til andre en deg nå du logger på.

Å bytte kallenavnet gjør du på siden for personlig informasjon:

klikk på kallenavnet oppe til høyre --> velg personlig info
--> fyll i nytt navn ved feltet kallenavn og trykk "oppdater"

Endringen er tilbakevirkende og alle observasjoner endres med det nye brukernavnet.

Om kallenavn i regObs

Vi ønsker at alle observatører velger et kallenavn som tilkjennegir dem i noe mer grad. Det som er blitt konvensjonen for kallenavn på regObs er at man bruker fornavn, etternavn, initialer @ organisasjonstilhørlighet. Organisasjoner kan være de vi er partnere med som SVV, JBV, MET eller vår egen NVE eller ObsKorps. Forsvaret, DNT, Hammerfest Kommune eller Hjelpekorps er også flotte organisasjoner!

For alle som bidrar mot regObs ønsker vi at denne konvensjonen brukes. Det vi ikke ønsker er at dere tilkjennegir dere mer en hva dere er komfortable med. I verste fall kan observasjoner bli tolket feil og blåst ut av proporsjoner i media. Vi er spesielt vare på media, og da ønsker vi ikke at observatører har utgir seg med fult navn, mer en de er komfortable med.

Tenk personvern når dere velger navn. Deres eget personvern altså.


Noen eksempler:
Ragnar@NVE
Geir@ObsKorps
Tore@SVV

Finnes det flere navn som er like er det fint om man velger en vri som gjør navnet mulig å skille fra andre:
G.Olsen@ObsKorps
ToreH@SVV
Ragnar Ekker@NVE

Noen av de som bidrar uten å være organisert gjennom en organisasjon har begynt å bruke betegnelsen "Frivillig":
Gira@Frivillig


Lurer du på hvordan bytte kallenavn? Les mer på "Hvordan bytte kallenavn"
tirsdag 19. august 2014

Forslag til nye søkesider i regObs

Vi har laget en samling av skjermbilder til ny design av søkesidene i regObs. 
 • Gjennom det siste året har vi fått flere tilbakemeldinger på hvordan "hent ut data" sidene på regObs kan forbedres og her vises noen skjermbilder som illustrerer hvordan vi tenker disse sidene kan bli bedre.
 • Vi har prioritert visning som gir mer informasjon i søkeresultatet (tabellen med flere registreringer og mer informasjon om observasjoner) så det blir mindre nødvendig å gå til den enkelte registrering å lese detaljer. Dette inkluderer å vise ulike observasjonstyper (bilder, fritekst, hendelser..) i samme tabell. 
 • Vi ønsker å lage en visning av data som hjelper brukeren å få oversikt og ikke med å finne en bestemt observasjon ("finne nåla i høystaken"). 
 • Vi ønsker å lage en visning som gjør det lettere å finne fram i alle bildene som ligger i regObs. 
 • Vi ønsket å finne en visning som egner seg på mobiltelefoner (ca 300px). 
 • Vi har forsøkt å lage et oppsett av søkekriterier som ikke har for mange valg men som gir de valgene som vi tenker er helt nødvendige. Ble valgene for mange har vi forsøkt å gruppere det under "Se flere valg.." alternativer. 
 • Vi har ikke prioritert å lage eksempler på søk og visninger av typen "Vis meg alle rimkrystall- registreringer i fjor" eller "hvilke skredproblemer ble observert omkring de ulike skredhendelse". Det må komme i andre rekke av dette som vi føler er en nødvendig basis. 
En .pdf av skjermbildene finnes >>her<<.
tirsdag 1. juli 2014

Resultater av brukerundersøkelse i mai og juni

I mai og juni gikk det en brukerundersøkelse for regObs. Vi ønsket å få tilbakemeldinger på hvordan regObs brukes, hvordan regObs oppleves og brukernes forslag til hvordan regObs kan bli bedre. Totalt var det 11 spørsmål. Her kan du se en sammenstilling av svarene.

Oppsummerer litt:
 • I alt 193 svarte på undersøkelsen.
 • 88% av de som svarte bruker snødelen av regObs men mange har også svart at de bruker de andre naturfarene også.
 • Mobile plattformer brukes i stor utstrekking.
 • 53% av de som svarte er både lesere og skrivere på regObs.
 • 96% sier at regObs er enten "Nyttig" eller "Veldig nyttig".
 • Over 95% av de som svarte syns app og web har "OK" til "Bra" design og brukervennlighet.
 • Brukere som har hatt kontaktet regObs-teamet har i meget stor grad en positiv erfaring fra dette.mandag 16. juni 2014

Statistikk på observasjoner og besøk vinteren 2013/14

Jeg har satt sammen litt statistikk på observasjonene som er kommet inn til regObs i vinter og laget noen figurer på det. Vi følger også med besøkstall på google-analytics. Perioden jeg har valgt ut er 1. okt 2013 til 10. juni 2014.

Noen funfacts fra perioden 1. okt 2013 til 10. juni 2014.:

 • Totalt er det kommet 18872 observasjoner inn i regObs i vinter. 14955 på snø, 3625 på is, 90 på vann og 202 på jord.
 • Halvparten av observasjonene er registrert innen 15 min etter de er observert og innen 12 timer er 82% registrert og tilgjengelig på www.regobs.no.
 • Halvparten av alle observasjoner kommer fra appen.
 • Det har vært over 60 000 økter med nesten 200 000 side-visninger på www.regobs.no
 • Nesten 1/3 av øktene på www.regobs.no er fra mobil eller tablet.
 • Det er registrert 5291 bilder.

Utviklingen de siste årene:
 • i 2011/12 ble det registrert 5301 observasjoner
 • i 2012/13 ble det registrert 14369 observasjoner 
 • siden august i 2013 er det registrert 18935 observasjoner

Tall fra forrige sesong finnes på Statistikk på observasjoner og besøk vintern 2012/13.
De første observasjonene kom i oktober 1. desember var aktiviteten på regObs i full gang
og det holdt seg rundt 100 observasjoner pr dag ut april.
 
Totalt er det kommet 18872 observasjoner inn i regObs i vinter.
14955 på snø, 3625 på is, 90 på vann og 202 på jord.

Antall registreringer påbegynt fra app og web er ca 50/50. Her ser jeg på det
som er gjort på appen og på www.regobs.no. Andre observasjoner fex fra elrapp er
tatt ut av dette utvalget. 

49% av alle observasjoner er tilgjengelige i regObs innen 15 minutter etter de er
observert. Dette tallet passer fint med figuren over og fordelingen mellom
app og web-registreringer. Innen 12 timer er 82% av observasjonene registrert.

Sogn gikk ut av sesongen med flest observasjoner i år også, men det var ikke så
suverent som i fjor. Hemsedal, Tromsø og Voss er i hælene.

Av 14955 observasjoner på snø er det 2359 skredfarevurdeirnger, 896 skredproblemer,
4150 bilder, 1619 skred eller skredaktiviteter, 131 snøprofiler, 54 hendelser, 1957 faretegn
og 2619 observasjoner av vær og snødekke.


Av 3630 observasjoner på is så er det 1055 bilder, 1668 isdekningsgrader,
845 istykkelser, 28 faretegn og 1 hendelse.

Av 202 observasjoner er det 136 skredhendelser 43 bilder og 10 faretegn.

Av 90 observasjoner på vann er det 40 vannstander, 43 bilder og 1 faretegn.
Observatørkorpset til snøskredvarslinga står for litt over halvparten (7751) av
observasjonene registrert på snø. ELRAPP stod for 1587, Statens Vegvesen for 1891,
Jernbaneverket for 158, og NVE ansatte utenforobservatørkorpset stod
for 593 observasjoner. Andre observatører og ikke-innloggede observasjoner stod
for 20% av totalen og registrerte 2675 observasjoner.

Av totalt 3625 observasjoner på is ble 2269 registrert av NVEbrukere. Kraftselskaper
stod for 158 observasjoner og andre og ikke-innloggede brukere stod for 1/3 av
observasjonene, 1198 observasjoner.Over 60 000 økter med nesten 200 000 side-visninger på www.regobs.no

Av alle besøk på www.regobs.no var 1/3 av de besøkende fra mobil eller tablet.


lørdag 31. mai 2014

regObs brukerundersøkelse

Vi ønsker å evaluere regObs så langt. Vi har laget en enkel brukerundersøkelse som ikke tar mer en et minutt eller to å fullføre.

Undersøkelsen finner du på: https://docs.google.com/forms/d/16-TDgrU6zLELj8rxtbOg-L5_fIBLvHx1jYEH3mdmdWc/viewform?usp=send_form

Undersøkelsen består av 3 deler. En om din bruk, en om dine
 erfaringer og en del for dine tilbakemeldinger.
Den består av 3 deler. Vi ønsker å få tilbakemeldinger på hvordan du bruker regObs, hvordan du opplever regObs og dine forslag til hvordan regObs kan bli bedre. Totalt er det 11 spørsmål. Målet med undersøkelsen er å kunne evaluere og forbedre produktene knyttet til regObs.

fredag 16. mai 2014

status oppdatering av regObs


16. Mai 2014: Oppdateringer den siste tiden

Vi har gjort noen oppdateringer på regObs den siste uka. Utover at ting crasher.. Hvordan kan du merke det?

App (kun iOS):
 • Meldinger til deg når du bruker appen bør være mer forståelig nå. Fex: "Din telefon får ikke kontakt med omverden. Har du internet? Registrering er lagret lokalt på din telefon. Husk å send inn igjen senere." framfor "error http 0".
 • Vi legger på sporing av registreringer fra appen slik at vi unngår dobbeltregistreringer av observasjoner. Sporingen ligger inni, baki der et sted og er ikke noe du skal kunne se.
 • Vi har lagt ved versjonsnummer som finnes nederst på innstillinger siden. Siste versjon er 2.1. Fint om du kontrollerer at du har denne på iPhone.
 • Div bugfixer på bl.a. istykkelseskjema, skredproblemer, jordskredskjema, vannstand, innlogging og oppdatering av nedtrekksmenyer.
 • Og generelt mye stabilisering og forbedring av kode som brukere ikke ser.

Web:
 • Alle registreringer blir nå merket med meter over havet. Dette finnes sammen med stedsinfo.
 • Vi logger nå når en registrering sist er oppdatert. Dette dinnes sammen med registreringstidspunktet på detaljvisningen.
 • Div bugfix på skredproblemskjema, bilder, mobilvisning og skjema for å endre på flere observasjonstyper.
 • Vi har begynt å omstrukturere "søk i data" siden. Her kommer mer endringer etterhvert.

I test nå:
 • Ny versjon av appen for android 4.4 blir lagt ut på google play på mandag om testing går bra. Appen virker ikke særlig bra på denne versjonen av Android.
 • Generelle hastighetsforbedringer på regobsweb.
 • Vi flytter databasen til et ny server som vi forventer vil forbedre stabiliteten noe.
Alle registreringer blir nå merket med meter over havet og
vi logger nå når en registrering sist er oppdatert.


26. Februar 2014: ny regobsapp
Mandag som var slapp vi den nye regObs appen.
 • Den ligger nå på Google Play og de som har den gamle installert og har valgt å få beskjed om oppdateringer har trolig fått lastet den ned og prøvd.
 • Apple har en saksbehandligstid på apper og det tar ca. 5 dager før den evt slipper gjennom. Ila de nærmeste dagene bør alle med iPhone ha mulighet til å prøve den nye appen.
Endringene er ikke større en at dere bør kunne kjenne dere igjen mellom gammel og ny app.

Merk: Dette er en førsteversjon av denne appen (vi begynte på nytt da vi startet i høst). Det er å forvente at dere vil finne feil som ikke vi har funnet og vi er klare for å utbedre. Kjente ting som vi skal jobbe med:
 • Når det er dårlig dekning kan en insending gå trått og telefonen kan gå i dvale før insendingen er ferdig. Da kan du få en feilmelding. Men, insendingen skal ikke være borte fra tlf så når du får bedre nettverk skal du kunne sende inn på nytt. Om noe kommer dobbelt så gi beskjed så skal jeg rydde.
 • Kompetanse kan falle ut på registreringer... Gi beskjed så skal jeg forsøke å rydde opp.

19. Februar 2014: Mandag og idag er det gjort noen oppdateringer av regObs igjen.

Utbedret:
 • Du skal nå få lastet opp bilder i IE10. 
 • Registreringsskjema skal nå oppføre seg igjen i IE10. Noen har kanskje opplevd at skjemaene ikke ville åpne seg som forventet? 
 • En feil vi har slitt med er at innsendingen stopper og opplastingen aldri har tatt slutt (og man mister arbeidet sitt..). Vi har nå lokalisert problemet dit at vi greier å aktivere "send inn" knappen igjen etter 90sek. Det kommer en melding da som sier at innsendingen har feilet og du kan forsøke å sende inn på nytt. Det ser ut til å pleie å virke.. 
 • Noen flere fixer på bilder som ikke ble vist rett. 

Jeg ser det tikker inn observasjoner fra ny web. Kompliserte og sammensatte observasjoner og det er bra. Det er noen feil vi vet om og som det jobbes med:
 • Man kan med feiltagelse sende tomme bilder ser det ut til.. 
 • Visning av original bilder gir error...? 
 • Vil du endre på et skredproblem fra detaljvisningen oppfører skjema seg litt funky men det fungerer.. 
 • Visning på mobile enheter er ikke optimal, men registrering på fex iPad virker overraskende bra! 

Opplever dere feil er det viktig at vi får høre om det asap! MEN, meldinga: "Hei, regobs virker ikke. Mvh, observatør" gir oss svært lite å gå på. Jeg fikk 3 sånne bare i går..  Fortell gjerne hva det er som ikke virker:
 • App eller web? 
 • Hvilke skjema? 
 • Hvilken nettleser? 
 • Får du ikke sendt inn? 
 • Tar det lang tid å laste? 
 • Får du ikke logget inn? ... 


14. Februar 2014: Oppdatering med feilretting lagt ut idag
Fredag la vi ut en ny versjon med:
 • Noen hastighetsforbedringer.
 • Flere rettelse ifm visning av bilder. Både på å sammenstille dem med andre observasjoner og hvilke størrelser vi viser dem i.
 • Knappene for å legg til observasjoner i etterkant har vært litt på ferie men skal være tilbake nå.
Alle som opplever at observasjoner ikke registreres eller vises som forventet oppfordres til å gi beskjed!

12. februar 2014: Oppdatering med feilretting lagt ut idag

Vi har nå lagt ut en ny versjon av regObs hvor:
 • Kommentar på bilder skal være på plass.
 • Registrering av skredproblem og skredfarevurdering skal virke.
 • Feil knyttet opp mot visning av registreringer.
Vi vet at:
 • Noen bilder, bla av snøprofiler vises ikke.
 • Noen skjema mangler på etterregistrering.
Advarsel fortsatt:
Det gjenstår mye testing fra vår side før vi friskmelder ting. Det blir oppdateringer dagnene som kommer. Det er fint når dere sier fra når dere opplever at ting feiler. Ikke noe avansert, kort og enkelt.11. februar 2014: Oppdatering med feilretting lagt ut idag
 • Endel bilder vises nå, men ikke alle og heller ikke alltid med billedkommentarer..
 • Observasjoner fra appen og gamle observasjoner vises nå for det meste minus det med kommentarfeltet.
 • De nye skjemane for skredfarevurderingen og skredproblem virker ikke. Unngå å bruk dem når du registrerer inntil ny beskjed!

10. februar 2014: Oppgradering av regObs idag (mandag) ser ut til å gå bra etter forholdene.

Det ser ut til at databasen er oppdatert, webklienten er lagt ut i ny versjon og gamle appen virker som den har gjort tidligere.

Vi har noen oppgaver med økt sikkerhet (kryptering av datastrøm) på regObs som vi jobber med. Vi vet at websiden har noen kritiske feil (se kort liste litt lenger ned) og den er ikke testet nok. Dessuten ser det ut til at den nye appen har noen hikker med å fungere mot produksjonsmiljøet.

Dette er ting vi jobber med å løse, men det betyr at regObs web vil ha noen feil og mangler som vi bruker denne uka på å løse. Dette er leit og vi beklager ulemper!

En liste over endringer i ny regObs ligger på: http ://regobs . blogspot . no/2013/12/skjera . html

Vi vet om endel feil på regObs nå som vi jobber med. Jeg skiller mellom det å registrere data og å lese data:
 • Lese data: visning av det nye skjema skredproblem virker ikke
 • Lese data: observasjoner fra appen kan hende at bilder ikke blir vist
 • Registrering av data: endel observasjoner med bilder blir avvist ved innsending.
 • Registrering av data: stedsnavnssøk på "hvor har du vært" oppdaterer ikke alltid kartet
 • Generelle feil: IE10 er litt trøblete. Chrome, firefox, Safari og faktisk iPad virker bedre..

Etterhvert som vi retter feil vil jeg informere om det. Ut over det er det bare å bruke regObs. Meld gjerne inn feil og mangler dere opplever slik at feil vi ikke har funnet blir avdekket og vi kan jobbe med å rette dem også.

mandag 28. april 2014

Kjente problemer og løsninger


Det er noen kjente hikker i regObs. Noen greier vi ikke finne ut av men de fleste er under utbedring. Under lister jeg opp noen kjente feil og mangler og hvordan man kan jobbe seg rundt dem.

På forhånd sier jeg "beklager ulempen"... Vi mottar også gjerne melding om feil som oppdages!

(1) Om man bare åpner "ett snøskred"skjema tvinges man til å sette skredtidspunkt for å få sendt inn

Hva: Om man åpner "ett snøskred" skjema på regObs  (bare åpner det men ikke fyller noe i det) så vil du tvinges til å skrive skredtidspunkt for å få sendt inn. Selv om du ikke har skrevet noe annet i skjema og ikke vil rapportere noe snøskred..
Skal det være sånn?: Nei. Skjema skal merke at det ligger data i dem slik at regObs gjør en sjekk på at det som er lagt inn ikke er feil (at tall er tall med komma, at obligatoriske felter er fylt ut osv). Det er en feil med ett snøskredskjema hvor skjema tror du har registrert noe der bare ved å åpne det.
Løsning: Om du ikke skal registrere et snøskred så ikke åpne skjema. Om du har gjort det så skriv inn et tidspunkt. Skjema blir da sendt inn tom. Det blir ikke feil - men det blir rotete..

(2) Registreringen vil ikke lastes opp i første forsøk

Hva:  Av og til, en sjelden gang når man forsøker å laste opp en registrering (trykker send inn på fullførvisningen) reagerer ikke nettleseren på at knappen trykkes men knappen deaktiverers. 
Skal det være sånn: Nei! men vi forstår ikke helt hva som forårsaker det..
Løsningen: Send inn knappen aktiveres igjen etter 45sek og du får en melding om at "innsendingen tar lang tid". 45sek er lenge nok til at de fleste registreringer om går fint blir registrert. Da kan du trykke send inn igjen. Normalt går det i 2dre forsøk.
Merk: om nettleseren jobber, altså at det snurrer og går i fanen på nettleseren, behøver du ikke klikke igjen. Da risikerer du at registreringen blir sendt inn to ganger.
Et tips!: En tryggere måte å registrere på når du får feilmeldinger som denne er å sende inn litt og litt. Du kan først bare registrere en enkel ting og så kan du legge til og endre observasjonene dine. Se for eksempel siste lysbilde på: http://regobs.blogspot.no/2013/01/grunnleggende-regobs.html

Om en innsending tar mer en 45sek kommer denne meldingen opp. Om
nettleseren jobber med innsendingen (at det spinner i nettleserfanen
 eller lignende) så kan du vente litt til, men at en insending tar så
mye tid som 45sek er eksepsjonelt. Da er du på dårlig nett og sender
 store bilder..(3) En observasjon som er din er registrert med anonym bruker.

Hva: Det er appen som svikter av og til og observasjonen kommer inn men inloggingen blir ikke gjort riktig. Når det skjer, skjer det som regel når det er dårlig dekking.
Det skal heller ikke være sånn..
Løsning: Send meg en epost med lenken (når du ser på observasjonen så har den en unik web-adresse/URL - send denne til raek(ved)nve.no) så knytter jeg observasjonene mot brukeren din i databasen.
Registreringen av jordskred feiler av og til

Skal være løst februar 2014

Hva:  Litt mer en en skjeden gang og alt ofte får vi en feil når man forsøker å registrere jordskred med URL og bilder. Av og til kommer deler av registrerinen gjennom. Av og til ingenting..
Skal det være sånn: Nei! Vi jobber med å fixet den.
Løsning: Det viser seg at hvis man registrerer jordskredet for seg og derretter etterregistrerer url og bilder så går det mye bedre!

Observasjonene ligger ikke merket med varlingsregion og dukker ikke opp der de skal i søk

Skal være løst januar 2014

Hva: En observasjon som helt klart burde være knyttet til en varslingregion, et fylke eller en kommune er ikke det... Den ligger merket som "ingen varlingsregion" og finnes gjerne under "resten av Norge" søket.
Skal det være sånn: Nei.. men GIS tjenestene som leverer disse dataene til regObs hangler litt. 
Løsning: Vi ser over data jevnlig og når vi oppdager feil, korrigerer vi det. Du trenger ikke gjøre noe.


onsdag 16. april 2014

Brukerhistorier til regObs datasøk

Vi skal snart se på den delen av regObs som gir innsyn i observasjoner. Bedre søkefunksjonalitet. Bedre sammenstilling av data. Bedre visning av enkeltobservasjoner uten å måtte gå bort fra søket.

I denne sammenhengen er det supert! om alle som bryr seg om å lete på regobs.no etter observasjoner kan skrive inn brukerhistorier. En brukerhistorie er korte avsnitt (3- 4 setninger) som forteller "som hvem",  "ønsker jeg å gjøre noe",  "slik at jeg oppnår noe".


MERK! Skjema kan fylles ut flere ganger


Eksempler på brukerhistorier er:
Ex: Som varsler ønsker jeg å få oversikt over alle observasjoner i en region slik at varslene blir bedre.
Ex2: Som turgåer ønsker jeg å få oversikt over alle observasjonene i en region slik at jeg kan planlegge turen min bedre.
Ex3: Som student ønsker jeg å få oversikt over mine observasjoner slik at jeg kan bruke det i en oppgave på skolen.
Ex4: Som instruktør ønsker jeg å se på hendelser i bestemte historiske tidsintervall slik at jeg kan lage opplæringsstoff for å forebygge ulykker.
Ex5: Som prosjektleder for regObs ønsker jeg at dere registrerer så mange brukerhistorier som mulig slik at behovene dekkes best mulig.

Noen brukertips og status med feil og feilhåndtering i regObs

regObs er fortsatt i en utviklingsfase. De nye produktene er tatt i bruk og vi finner feil som knyttes til feil i regObs, brukerfeil og utfordringer med infrastruktur i internettverden. Når jeg ser at det er nyttig sender jeg mail på obskorps og legger kopi av mail'ene her. 

Mail 2014.04.16

Hei!

Forrige uke la vi ut en oppgradering av den tingen som håndterer datamottak fra appen (api'et kaller vi det). Det gikk ordentlig galt men i løpet av et par dager fikk vi rettet det og etterregistrert de observasjonene som gikk feil. www.regobs.no fikk også noen oppdateringer forrige uke. Appen har enda ikke blitt oppdatert på appstore og google play, men vi har en ny versjon i test nå.

Veldig mye av disse oppdateringene er ikke ting som dere som brukere ser direkte. Mye tid har gått med på å skrive om rutiner for håndtering av datamottaket og noe tid har gått med på å skrive om sider med sikkert innhold på web'en. Men, noenn ting kan dere se direkte:

Web'en:
 • Innlogging timet ut og observasjoner registreres anonymt
 • Skjema for registrering og visning av bilder hadde mange mangler
 • Skredproblemskjema og visning hadde også mange mangler og feil…
 • Tilpassning til visning på mobilskjermer
Datamottaket/api:
 • det blir sendt mail til brukeren og systemansvarlige om at noe har gått feil
 • dobbeltregistreringer skal ikke lenger forekomme
 • Kompetanse legges til registreringene
 • Epostkvitteringen lenker til riktig observasjon
Kjente feil og mangler
 • Dere får nå alltid epostkvittering selv om dere ikke ber om det
 • Sendinnknapåpen fusker avogtil på web'en. Den reagerer på klikk men sender ikke inn. Knappen aktiveres etter 40sek og så kan du trykke send inn igjen. Det går somoftest å sende inn etter noen forsøk. Se mer på: http://regobs.blogspot.no/2013/01/kjente-problemer-og-lsninger-pa-web.html
 • Bilder som er større en 1.5MB må du selv gjøre mindre før web'en vil ta dem imot.
Ukjente feil og mangler
 •  har vi ikke oversikt over.
Til dere som forteller oss når dere opplever feil! Takk!

God påske!

RE


Mail 2014.03.20


Hei!

Litt status fra regObs igjen. Mye fungerer fint. Noen ting fungerer ikke helt som det skal. Generelt trenger vi å høre at ting ikke virker på regObs. Men, for at det skal være nyttig er det fint om du tenker på:

 • App eller web?
 • Hvilke skjema?
 • Hvilken nettleser?
 • Får du ikke sendt inn? Tar det lang tid å laste? Får du ikke logget inn? ...
 • En screenshot av galskapen er nyttig.
 • Om det er bilder involvert send dem gjerne på epost så får jeg sett om det en noe med formatet som vi ikke håndterer.

Appen:

 • Den feilen jeg hører mest er at brukere ikke får stjerner. Det er vi klar over og når det rettes, retter vi også tilbake i tid og rydder opp.
 • Ved innsending av observasjoner i dårlig dekning kan innsendingen feile pga manglende datatilkobling. Isteden for å gi en "norsk" melding får dere en melding med "HTTP error kode 0". På "norsk" betyr det "Registreringen kunne ikke lastes opp. Den lagres lokalt og kan sendes inn senere når det er nettverk". Det er bare å fortsette å registrere observasjoner og når du er på bedre nett så trykker send inn igjen skal alt som er usendt i appen sendes inn. Merk, dette skjer ikke automatisk, du må trykke sendt inn på nytt selv. Også, et tips: når jeg registrerer under brevdueforhold lar jeg appen jobbe (slår ikke av tlf - legger den i lomma) og fortsetter turen. Neste gang jeg tar opp tlf så står det enten at innsendingen er vellykket eller den http 0 koden. Jeg prøver igjen om jeg har trua eller jeg registrerer mer om det er det jeg trenger å gjøre.
 • Posisjon er obligatorisk for å sende inn en registrering. Husk at du må gi tillatelse til at appen bruker "stedstjenester". Om du sier nei på denne dialogboksen ved førstegangsbruk så får ikke appen tilgang til GPS og du får ikke sendt inn data. Da må du gå på tlf innstillingene og gi regObsappen denne tillatelsen. 
 • Videre opplever androidtelefoner at det tar tid for appen å finne posisjon. Det er en andoid sak som ikke regObs kan gjøre noe med desverre. Men, jeg har hørt det går bedre om man har GPS på når man er på tur og ikke slår det på rett før man skal obs'e.
 • Det er meldt at noen ganger legges ikke bilder til en registrering i appen. Husk at de lagres i galleriet også og kan etterregistreres på web.
Web:

 • Noen opplever at registreringene ikke blir merket med bruker (det står anonym). Selv om man har vært innlogget. Når dette skjer, gi beskjed så retter jeg opp.
 • Noen opplever også at sendinn knappen ikke alltid reagerer. Dette er kjent stoff og de tingene vi har gjort for å bote på problemet ser ikke ut til å virke godt nok. Gi beskjed!
Ellers, hva er gjort de siste ukene?: 

 • App: Skrevet om deler av koden på serverside som håndterer data fra appen. Slikt skjer når ting tas i bruk i praksis.
 • Web: Vi gjorde om på billedopplastingen. Bla reduserte vi Max str til 1,5mb da mange tar bilder rått fra telefon (ca 3mb). Husk at med variabelt nettverk og med 2-3 bilder tar opplasting 30-60 sek å laste opp. Fikk mange feil pga dette... Vi fixet også noen bugs med uutfylte bilde skjema.

Det blir sikker ikke siste gangen dere hører fra meg.. Fortsatt god tur!

RE

søndag 2. mars 2014

regObs-appen har problemer med datamottak

Tjenestelaget på den nye regobs-appen har slått knute. Data sendes og mottas tilsynelatende ok på server, men registreringene dukker ikke opp på regobs.no. Vi jobber med feilretting. Meldinger om status postes på obskorps og her fortløpende når det er noe nytt.


Mail 2014.03.03 16:09

Hei!

Det ser nå ut til at regObs appen virker igjen. Det er ikke helt klart for oss hva som har gått galt. Så, om dere oppdager at registreringer ikke kommer gjennom så gi beskjed så fort som mulig til raek@nve.no!

De observasjonene som ble registrert, men ikke kom frem på www.regobs.no sjekker vi opp og planen er å få dem etterregistrert. Hører av meg på det.

Måtte alle få litt snø til slutt!

RE


Mail 2014.03.02 20:06

Hei igjen!

IT har jobbet i ettermiddag med tjenestelaget og finner ikke feilen... Fortsetter friskt i morgen. Registreringer (minus bildene) fra ny app vil komme fra til regObs men vil ikke bli lagt til databasen riktig. For observasjoner til varslingen må www . regobs . no benyttes.

Mer info når jeg har noe...

REMail 2014.03.02 14:15

Hei!

I går ettermiddag (lørdag 1.mars) ser det ut til at tjenesten som tar mot data fra regObs-appen bestemte seg for å ikke legge data til databasen riktig. Vi tar imot observasjonen (råfilen) så når vi får rettet dette så legger vi inn de observasjonene som ikke kom gjennom. Det hjelper dog ikke varslingsgruppa, så det kan være en fordel å bruke web og/eller telefon om noe haster.

Vi jobber med feilretting. Meldig følger..

RE


lørdag 1. mars 2014

Enkel registrering i regObs

Dette er en kort og enkel beskrivelse av hvordan gjøre en registrering i regObs. Det har vært laget flere presentasjoner ala dette, men nå har regObs fått nytt design så kunne jeg like greit lage en med oppdaterte skjermbilder.


Du finner muligheten til å legge til en ny registrering
 på forsiden (pilen til venstre). Husk å logg deg inn.

Første trinn i en registrering er å merke av hvor du har vært:
Merk av hvor du har vært ved å klikke i kart. Gi gjerne
stedet et navn. Om du har vært flere steder kan det være
lurt å gjøre flere registreringer. 

Andre trinn er å legge inn observasjonene dine:
Registreringssiden omfatter mange typer observasjoner.
Obligatorisk for en registrering er at du setter
 tidspunktet du gjorde observasjonen. Ellers kan
en registrering være enkel eller svært omfattende
avhengig av hvor mye du vil rapportere.

Merk at bilde tar tid å laste opp og det kan
 være lurt å skalere ned og komprimere
bilder før du sender dem inn. Maksimum
størrelse på bilder som du kan sende inn i regObs
er 1,5MB. 

Tredje og siste trinn er å se at det du har registrert er
kommet med, du har mulighet til å tilordne observasjonen til en
gruppe og deretter sende den inn.

mandag 10. februar 2014

regObs kan ha nedetid idag

Idag (10.feb) oppgraderer vi regObs.

Vi begynner med databasen og jobber oss til web når databasen er ok. For å oppdatere websiden må vi ta den ned. Du vil oppleve dette ved at siden er utilgjengelig.

For de som registrer på appen bør dette gå bra. Hvis du ikke får kontakt med regObs skal observasjonen ligge i lokalt minne og du kan forsøke å sende den inn senere.

Beklager ulempene og måtte ting være i orden på slutten av dagen!
Når ting er oppe og går igjen følger jeg opp med en ny melding.