mandag 28. april 2014

Kjente problemer og løsninger


Det er noen kjente hikker i regObs. Noen greier vi ikke finne ut av men de fleste er under utbedring. Under lister jeg opp noen kjente feil og mangler og hvordan man kan jobbe seg rundt dem.

På forhånd sier jeg "beklager ulempen"... Vi mottar også gjerne melding om feil som oppdages!

(1) Om man bare åpner "ett snøskred"skjema tvinges man til å sette skredtidspunkt for å få sendt inn

Hva: Om man åpner "ett snøskred" skjema på regObs  (bare åpner det men ikke fyller noe i det) så vil du tvinges til å skrive skredtidspunkt for å få sendt inn. Selv om du ikke har skrevet noe annet i skjema og ikke vil rapportere noe snøskred..
Skal det være sånn?: Nei. Skjema skal merke at det ligger data i dem slik at regObs gjør en sjekk på at det som er lagt inn ikke er feil (at tall er tall med komma, at obligatoriske felter er fylt ut osv). Det er en feil med ett snøskredskjema hvor skjema tror du har registrert noe der bare ved å åpne det.
Løsning: Om du ikke skal registrere et snøskred så ikke åpne skjema. Om du har gjort det så skriv inn et tidspunkt. Skjema blir da sendt inn tom. Det blir ikke feil - men det blir rotete..

(2) Registreringen vil ikke lastes opp i første forsøk

Hva:  Av og til, en sjelden gang når man forsøker å laste opp en registrering (trykker send inn på fullførvisningen) reagerer ikke nettleseren på at knappen trykkes men knappen deaktiverers. 
Skal det være sånn: Nei! men vi forstår ikke helt hva som forårsaker det..
Løsningen: Send inn knappen aktiveres igjen etter 45sek og du får en melding om at "innsendingen tar lang tid". 45sek er lenge nok til at de fleste registreringer om går fint blir registrert. Da kan du trykke send inn igjen. Normalt går det i 2dre forsøk.
Merk: om nettleseren jobber, altså at det snurrer og går i fanen på nettleseren, behøver du ikke klikke igjen. Da risikerer du at registreringen blir sendt inn to ganger.
Et tips!: En tryggere måte å registrere på når du får feilmeldinger som denne er å sende inn litt og litt. Du kan først bare registrere en enkel ting og så kan du legge til og endre observasjonene dine. Se for eksempel siste lysbilde på: http://regobs.blogspot.no/2013/01/grunnleggende-regobs.html

Om en innsending tar mer en 45sek kommer denne meldingen opp. Om
nettleseren jobber med innsendingen (at det spinner i nettleserfanen
 eller lignende) så kan du vente litt til, men at en insending tar så
mye tid som 45sek er eksepsjonelt. Da er du på dårlig nett og sender
 store bilder..(3) En observasjon som er din er registrert med anonym bruker.

Hva: Det er appen som svikter av og til og observasjonen kommer inn men inloggingen blir ikke gjort riktig. Når det skjer, skjer det som regel når det er dårlig dekking.
Det skal heller ikke være sånn..
Løsning: Send meg en epost med lenken (når du ser på observasjonen så har den en unik web-adresse/URL - send denne til raek(ved)nve.no) så knytter jeg observasjonene mot brukeren din i databasen.
Registreringen av jordskred feiler av og til

Skal være løst februar 2014

Hva:  Litt mer en en skjeden gang og alt ofte får vi en feil når man forsøker å registrere jordskred med URL og bilder. Av og til kommer deler av registrerinen gjennom. Av og til ingenting..
Skal det være sånn: Nei! Vi jobber med å fixet den.
Løsning: Det viser seg at hvis man registrerer jordskredet for seg og derretter etterregistrerer url og bilder så går det mye bedre!

Observasjonene ligger ikke merket med varlingsregion og dukker ikke opp der de skal i søk

Skal være løst januar 2014

Hva: En observasjon som helt klart burde være knyttet til en varslingregion, et fylke eller en kommune er ikke det... Den ligger merket som "ingen varlingsregion" og finnes gjerne under "resten av Norge" søket.
Skal det være sånn: Nei.. men GIS tjenestene som leverer disse dataene til regObs hangler litt. 
Løsning: Vi ser over data jevnlig og når vi oppdager feil, korrigerer vi det. Du trenger ikke gjøre noe.


onsdag 16. april 2014

Brukerhistorier til regObs datasøk

Vi skal snart se på den delen av regObs som gir innsyn i observasjoner. Bedre søkefunksjonalitet. Bedre sammenstilling av data. Bedre visning av enkeltobservasjoner uten å måtte gå bort fra søket.

I denne sammenhengen er det supert! om alle som bryr seg om å lete på regobs.no etter observasjoner kan skrive inn brukerhistorier. En brukerhistorie er korte avsnitt (3- 4 setninger) som forteller "som hvem",  "ønsker jeg å gjøre noe",  "slik at jeg oppnår noe".


MERK! Skjema kan fylles ut flere ganger


Eksempler på brukerhistorier er:
Ex: Som varsler ønsker jeg å få oversikt over alle observasjoner i en region slik at varslene blir bedre.
Ex2: Som turgåer ønsker jeg å få oversikt over alle observasjonene i en region slik at jeg kan planlegge turen min bedre.
Ex3: Som student ønsker jeg å få oversikt over mine observasjoner slik at jeg kan bruke det i en oppgave på skolen.
Ex4: Som instruktør ønsker jeg å se på hendelser i bestemte historiske tidsintervall slik at jeg kan lage opplæringsstoff for å forebygge ulykker.
Ex5: Som prosjektleder for regObs ønsker jeg at dere registrerer så mange brukerhistorier som mulig slik at behovene dekkes best mulig.

Noen brukertips og status med feil og feilhåndtering i regObs

regObs er fortsatt i en utviklingsfase. De nye produktene er tatt i bruk og vi finner feil som knyttes til feil i regObs, brukerfeil og utfordringer med infrastruktur i internettverden. Når jeg ser at det er nyttig sender jeg mail på obskorps og legger kopi av mail'ene her. 

Mail 2014.04.16

Hei!

Forrige uke la vi ut en oppgradering av den tingen som håndterer datamottak fra appen (api'et kaller vi det). Det gikk ordentlig galt men i løpet av et par dager fikk vi rettet det og etterregistrert de observasjonene som gikk feil. www.regobs.no fikk også noen oppdateringer forrige uke. Appen har enda ikke blitt oppdatert på appstore og google play, men vi har en ny versjon i test nå.

Veldig mye av disse oppdateringene er ikke ting som dere som brukere ser direkte. Mye tid har gått med på å skrive om rutiner for håndtering av datamottaket og noe tid har gått med på å skrive om sider med sikkert innhold på web'en. Men, noenn ting kan dere se direkte:

Web'en:
 • Innlogging timet ut og observasjoner registreres anonymt
 • Skjema for registrering og visning av bilder hadde mange mangler
 • Skredproblemskjema og visning hadde også mange mangler og feil…
 • Tilpassning til visning på mobilskjermer
Datamottaket/api:
 • det blir sendt mail til brukeren og systemansvarlige om at noe har gått feil
 • dobbeltregistreringer skal ikke lenger forekomme
 • Kompetanse legges til registreringene
 • Epostkvitteringen lenker til riktig observasjon
Kjente feil og mangler
 • Dere får nå alltid epostkvittering selv om dere ikke ber om det
 • Sendinnknapåpen fusker avogtil på web'en. Den reagerer på klikk men sender ikke inn. Knappen aktiveres etter 40sek og så kan du trykke send inn igjen. Det går somoftest å sende inn etter noen forsøk. Se mer på: http://regobs.blogspot.no/2013/01/kjente-problemer-og-lsninger-pa-web.html
 • Bilder som er større en 1.5MB må du selv gjøre mindre før web'en vil ta dem imot.
Ukjente feil og mangler
 •  har vi ikke oversikt over.
Til dere som forteller oss når dere opplever feil! Takk!

God påske!

RE


Mail 2014.03.20


Hei!

Litt status fra regObs igjen. Mye fungerer fint. Noen ting fungerer ikke helt som det skal. Generelt trenger vi å høre at ting ikke virker på regObs. Men, for at det skal være nyttig er det fint om du tenker på:

 • App eller web?
 • Hvilke skjema?
 • Hvilken nettleser?
 • Får du ikke sendt inn? Tar det lang tid å laste? Får du ikke logget inn? ...
 • En screenshot av galskapen er nyttig.
 • Om det er bilder involvert send dem gjerne på epost så får jeg sett om det en noe med formatet som vi ikke håndterer.

Appen:

 • Den feilen jeg hører mest er at brukere ikke får stjerner. Det er vi klar over og når det rettes, retter vi også tilbake i tid og rydder opp.
 • Ved innsending av observasjoner i dårlig dekning kan innsendingen feile pga manglende datatilkobling. Isteden for å gi en "norsk" melding får dere en melding med "HTTP error kode 0". På "norsk" betyr det "Registreringen kunne ikke lastes opp. Den lagres lokalt og kan sendes inn senere når det er nettverk". Det er bare å fortsette å registrere observasjoner og når du er på bedre nett så trykker send inn igjen skal alt som er usendt i appen sendes inn. Merk, dette skjer ikke automatisk, du må trykke sendt inn på nytt selv. Også, et tips: når jeg registrerer under brevdueforhold lar jeg appen jobbe (slår ikke av tlf - legger den i lomma) og fortsetter turen. Neste gang jeg tar opp tlf så står det enten at innsendingen er vellykket eller den http 0 koden. Jeg prøver igjen om jeg har trua eller jeg registrerer mer om det er det jeg trenger å gjøre.
 • Posisjon er obligatorisk for å sende inn en registrering. Husk at du må gi tillatelse til at appen bruker "stedstjenester". Om du sier nei på denne dialogboksen ved førstegangsbruk så får ikke appen tilgang til GPS og du får ikke sendt inn data. Da må du gå på tlf innstillingene og gi regObsappen denne tillatelsen. 
 • Videre opplever androidtelefoner at det tar tid for appen å finne posisjon. Det er en andoid sak som ikke regObs kan gjøre noe med desverre. Men, jeg har hørt det går bedre om man har GPS på når man er på tur og ikke slår det på rett før man skal obs'e.
 • Det er meldt at noen ganger legges ikke bilder til en registrering i appen. Husk at de lagres i galleriet også og kan etterregistreres på web.
Web:

 • Noen opplever at registreringene ikke blir merket med bruker (det står anonym). Selv om man har vært innlogget. Når dette skjer, gi beskjed så retter jeg opp.
 • Noen opplever også at sendinn knappen ikke alltid reagerer. Dette er kjent stoff og de tingene vi har gjort for å bote på problemet ser ikke ut til å virke godt nok. Gi beskjed!
Ellers, hva er gjort de siste ukene?: 

 • App: Skrevet om deler av koden på serverside som håndterer data fra appen. Slikt skjer når ting tas i bruk i praksis.
 • Web: Vi gjorde om på billedopplastingen. Bla reduserte vi Max str til 1,5mb da mange tar bilder rått fra telefon (ca 3mb). Husk at med variabelt nettverk og med 2-3 bilder tar opplasting 30-60 sek å laste opp. Fikk mange feil pga dette... Vi fixet også noen bugs med uutfylte bilde skjema.

Det blir sikker ikke siste gangen dere hører fra meg.. Fortsatt god tur!

RE