lørdag 31. mai 2014

regObs brukerundersøkelse

Vi ønsker å evaluere regObs så langt. Vi har laget en enkel brukerundersøkelse som ikke tar mer en et minutt eller to å fullføre.

Undersøkelsen finner du på: https://docs.google.com/forms/d/16-TDgrU6zLELj8rxtbOg-L5_fIBLvHx1jYEH3mdmdWc/viewform?usp=send_form

Undersøkelsen består av 3 deler. En om din bruk, en om dine
 erfaringer og en del for dine tilbakemeldinger.
Den består av 3 deler. Vi ønsker å få tilbakemeldinger på hvordan du bruker regObs, hvordan du opplever regObs og dine forslag til hvordan regObs kan bli bedre. Totalt er det 11 spørsmål. Målet med undersøkelsen er å kunne evaluere og forbedre produktene knyttet til regObs.

fredag 16. mai 2014

status oppdatering av regObs


16. Mai 2014: Oppdateringer den siste tiden

Vi har gjort noen oppdateringer på regObs den siste uka. Utover at ting crasher.. Hvordan kan du merke det?

App (kun iOS):
 • Meldinger til deg når du bruker appen bør være mer forståelig nå. Fex: "Din telefon får ikke kontakt med omverden. Har du internet? Registrering er lagret lokalt på din telefon. Husk å send inn igjen senere." framfor "error http 0".
 • Vi legger på sporing av registreringer fra appen slik at vi unngår dobbeltregistreringer av observasjoner. Sporingen ligger inni, baki der et sted og er ikke noe du skal kunne se.
 • Vi har lagt ved versjonsnummer som finnes nederst på innstillinger siden. Siste versjon er 2.1. Fint om du kontrollerer at du har denne på iPhone.
 • Div bugfixer på bl.a. istykkelseskjema, skredproblemer, jordskredskjema, vannstand, innlogging og oppdatering av nedtrekksmenyer.
 • Og generelt mye stabilisering og forbedring av kode som brukere ikke ser.

Web:
 • Alle registreringer blir nå merket med meter over havet. Dette finnes sammen med stedsinfo.
 • Vi logger nå når en registrering sist er oppdatert. Dette dinnes sammen med registreringstidspunktet på detaljvisningen.
 • Div bugfix på skredproblemskjema, bilder, mobilvisning og skjema for å endre på flere observasjonstyper.
 • Vi har begynt å omstrukturere "søk i data" siden. Her kommer mer endringer etterhvert.

I test nå:
 • Ny versjon av appen for android 4.4 blir lagt ut på google play på mandag om testing går bra. Appen virker ikke særlig bra på denne versjonen av Android.
 • Generelle hastighetsforbedringer på regobsweb.
 • Vi flytter databasen til et ny server som vi forventer vil forbedre stabiliteten noe.
Alle registreringer blir nå merket med meter over havet og
vi logger nå når en registrering sist er oppdatert.


26. Februar 2014: ny regobsapp
Mandag som var slapp vi den nye regObs appen.
 • Den ligger nå på Google Play og de som har den gamle installert og har valgt å få beskjed om oppdateringer har trolig fått lastet den ned og prøvd.
 • Apple har en saksbehandligstid på apper og det tar ca. 5 dager før den evt slipper gjennom. Ila de nærmeste dagene bør alle med iPhone ha mulighet til å prøve den nye appen.
Endringene er ikke større en at dere bør kunne kjenne dere igjen mellom gammel og ny app.

Merk: Dette er en førsteversjon av denne appen (vi begynte på nytt da vi startet i høst). Det er å forvente at dere vil finne feil som ikke vi har funnet og vi er klare for å utbedre. Kjente ting som vi skal jobbe med:
 • Når det er dårlig dekning kan en insending gå trått og telefonen kan gå i dvale før insendingen er ferdig. Da kan du få en feilmelding. Men, insendingen skal ikke være borte fra tlf så når du får bedre nettverk skal du kunne sende inn på nytt. Om noe kommer dobbelt så gi beskjed så skal jeg rydde.
 • Kompetanse kan falle ut på registreringer... Gi beskjed så skal jeg forsøke å rydde opp.

19. Februar 2014: Mandag og idag er det gjort noen oppdateringer av regObs igjen.

Utbedret:
 • Du skal nå få lastet opp bilder i IE10. 
 • Registreringsskjema skal nå oppføre seg igjen i IE10. Noen har kanskje opplevd at skjemaene ikke ville åpne seg som forventet? 
 • En feil vi har slitt med er at innsendingen stopper og opplastingen aldri har tatt slutt (og man mister arbeidet sitt..). Vi har nå lokalisert problemet dit at vi greier å aktivere "send inn" knappen igjen etter 90sek. Det kommer en melding da som sier at innsendingen har feilet og du kan forsøke å sende inn på nytt. Det ser ut til å pleie å virke.. 
 • Noen flere fixer på bilder som ikke ble vist rett. 

Jeg ser det tikker inn observasjoner fra ny web. Kompliserte og sammensatte observasjoner og det er bra. Det er noen feil vi vet om og som det jobbes med:
 • Man kan med feiltagelse sende tomme bilder ser det ut til.. 
 • Visning av original bilder gir error...? 
 • Vil du endre på et skredproblem fra detaljvisningen oppfører skjema seg litt funky men det fungerer.. 
 • Visning på mobile enheter er ikke optimal, men registrering på fex iPad virker overraskende bra! 

Opplever dere feil er det viktig at vi får høre om det asap! MEN, meldinga: "Hei, regobs virker ikke. Mvh, observatør" gir oss svært lite å gå på. Jeg fikk 3 sånne bare i går..  Fortell gjerne hva det er som ikke virker:
 • App eller web? 
 • Hvilke skjema? 
 • Hvilken nettleser? 
 • Får du ikke sendt inn? 
 • Tar det lang tid å laste? 
 • Får du ikke logget inn? ... 


14. Februar 2014: Oppdatering med feilretting lagt ut idag
Fredag la vi ut en ny versjon med:
 • Noen hastighetsforbedringer.
 • Flere rettelse ifm visning av bilder. Både på å sammenstille dem med andre observasjoner og hvilke størrelser vi viser dem i.
 • Knappene for å legg til observasjoner i etterkant har vært litt på ferie men skal være tilbake nå.
Alle som opplever at observasjoner ikke registreres eller vises som forventet oppfordres til å gi beskjed!

12. februar 2014: Oppdatering med feilretting lagt ut idag

Vi har nå lagt ut en ny versjon av regObs hvor:
 • Kommentar på bilder skal være på plass.
 • Registrering av skredproblem og skredfarevurdering skal virke.
 • Feil knyttet opp mot visning av registreringer.
Vi vet at:
 • Noen bilder, bla av snøprofiler vises ikke.
 • Noen skjema mangler på etterregistrering.
Advarsel fortsatt:
Det gjenstår mye testing fra vår side før vi friskmelder ting. Det blir oppdateringer dagnene som kommer. Det er fint når dere sier fra når dere opplever at ting feiler. Ikke noe avansert, kort og enkelt.11. februar 2014: Oppdatering med feilretting lagt ut idag
 • Endel bilder vises nå, men ikke alle og heller ikke alltid med billedkommentarer..
 • Observasjoner fra appen og gamle observasjoner vises nå for det meste minus det med kommentarfeltet.
 • De nye skjemane for skredfarevurderingen og skredproblem virker ikke. Unngå å bruk dem når du registrerer inntil ny beskjed!

10. februar 2014: Oppgradering av regObs idag (mandag) ser ut til å gå bra etter forholdene.

Det ser ut til at databasen er oppdatert, webklienten er lagt ut i ny versjon og gamle appen virker som den har gjort tidligere.

Vi har noen oppgaver med økt sikkerhet (kryptering av datastrøm) på regObs som vi jobber med. Vi vet at websiden har noen kritiske feil (se kort liste litt lenger ned) og den er ikke testet nok. Dessuten ser det ut til at den nye appen har noen hikker med å fungere mot produksjonsmiljøet.

Dette er ting vi jobber med å løse, men det betyr at regObs web vil ha noen feil og mangler som vi bruker denne uka på å løse. Dette er leit og vi beklager ulemper!

En liste over endringer i ny regObs ligger på: http ://regobs . blogspot . no/2013/12/skjera . html

Vi vet om endel feil på regObs nå som vi jobber med. Jeg skiller mellom det å registrere data og å lese data:
 • Lese data: visning av det nye skjema skredproblem virker ikke
 • Lese data: observasjoner fra appen kan hende at bilder ikke blir vist
 • Registrering av data: endel observasjoner med bilder blir avvist ved innsending.
 • Registrering av data: stedsnavnssøk på "hvor har du vært" oppdaterer ikke alltid kartet
 • Generelle feil: IE10 er litt trøblete. Chrome, firefox, Safari og faktisk iPad virker bedre..

Etterhvert som vi retter feil vil jeg informere om det. Ut over det er det bare å bruke regObs. Meld gjerne inn feil og mangler dere opplever slik at feil vi ikke har funnet blir avdekket og vi kan jobbe med å rette dem også.