mandag 16. juni 2014

Statistikk på observasjoner og besøk vinteren 2013/14

Jeg har satt sammen litt statistikk på observasjonene som er kommet inn til regObs i vinter og laget noen figurer på det. Vi følger også med besøkstall på google-analytics. Perioden jeg har valgt ut er 1. okt 2013 til 10. juni 2014.

Noen funfacts fra perioden 1. okt 2013 til 10. juni 2014.:

  • Totalt er det kommet 18872 observasjoner inn i regObs i vinter. 14955 på snø, 3625 på is, 90 på vann og 202 på jord.
  • Halvparten av observasjonene er registrert innen 15 min etter de er observert og innen 12 timer er 82% registrert og tilgjengelig på www.regobs.no.
  • Halvparten av alle observasjoner kommer fra appen.
  • Det har vært over 60 000 økter med nesten 200 000 side-visninger på www.regobs.no
  • Nesten 1/3 av øktene på www.regobs.no er fra mobil eller tablet.
  • Det er registrert 5291 bilder.

Utviklingen de siste årene:
  • i 2011/12 ble det registrert 5301 observasjoner
  • i 2012/13 ble det registrert 14369 observasjoner 
  • siden august i 2013 er det registrert 18935 observasjoner

Tall fra forrige sesong finnes på Statistikk på observasjoner og besøk vintern 2012/13.
De første observasjonene kom i oktober 1. desember var aktiviteten på regObs i full gang
og det holdt seg rundt 100 observasjoner pr dag ut april.
 
Totalt er det kommet 18872 observasjoner inn i regObs i vinter.
14955 på snø, 3625 på is, 90 på vann og 202 på jord.

Antall registreringer påbegynt fra app og web er ca 50/50. Her ser jeg på det
som er gjort på appen og på www.regobs.no. Andre observasjoner fex fra elrapp er
tatt ut av dette utvalget. 

49% av alle observasjoner er tilgjengelige i regObs innen 15 minutter etter de er
observert. Dette tallet passer fint med figuren over og fordelingen mellom
app og web-registreringer. Innen 12 timer er 82% av observasjonene registrert.

Sogn gikk ut av sesongen med flest observasjoner i år også, men det var ikke så
suverent som i fjor. Hemsedal, Tromsø og Voss er i hælene.

Av 14955 observasjoner på snø er det 2359 skredfarevurdeirnger, 896 skredproblemer,
4150 bilder, 1619 skred eller skredaktiviteter, 131 snøprofiler, 54 hendelser, 1957 faretegn
og 2619 observasjoner av vær og snødekke.


Av 3630 observasjoner på is så er det 1055 bilder, 1668 isdekningsgrader,
845 istykkelser, 28 faretegn og 1 hendelse.

Av 202 observasjoner er det 136 skredhendelser 43 bilder og 10 faretegn.

Av 90 observasjoner på vann er det 40 vannstander, 43 bilder og 1 faretegn.
Observatørkorpset til snøskredvarslinga står for litt over halvparten (7751) av
observasjonene registrert på snø. ELRAPP stod for 1587, Statens Vegvesen for 1891,
Jernbaneverket for 158, og NVE ansatte utenforobservatørkorpset stod
for 593 observasjoner. Andre observatører og ikke-innloggede observasjoner stod
for 20% av totalen og registrerte 2675 observasjoner.

Av totalt 3625 observasjoner på is ble 2269 registrert av NVEbrukere. Kraftselskaper
stod for 158 observasjoner og andre og ikke-innloggede brukere stod for 1/3 av
observasjonene, 1198 observasjoner.Over 60 000 økter med nesten 200 000 side-visninger på www.regobs.no

Av alle besøk på www.regobs.no var 1/3 av de besøkende fra mobil eller tablet.