tirsdag 1. juli 2014

Resultater av brukerundersøkelse i mai og juni

I mai og juni gikk det en brukerundersøkelse for regObs. Vi ønsket å få tilbakemeldinger på hvordan regObs brukes, hvordan regObs oppleves og brukernes forslag til hvordan regObs kan bli bedre. Totalt var det 11 spørsmål. Her kan du se en sammenstilling av svarene.

Oppsummerer litt:
  • I alt 193 svarte på undersøkelsen.
  • 88% av de som svarte bruker snødelen av regObs men mange har også svart at de bruker de andre naturfarene også.
  • Mobile plattformer brukes i stor utstrekking.
  • 53% av de som svarte er både lesere og skrivere på regObs.
  • 96% sier at regObs er enten "Nyttig" eller "Veldig nyttig".
  • Over 95% av de som svarte syns app og web har "OK" til "Bra" design og brukervennlighet.
  • Brukere som har hatt kontaktet regObs-teamet har i meget stor grad en positiv erfaring fra dette.