tirsdag 19. august 2014

Forslag til nye søkesider i regObs

Vi har laget en samling av skjermbilder til ny design av søkesidene i regObs. 
  • Gjennom det siste året har vi fått flere tilbakemeldinger på hvordan "hent ut data" sidene på regObs kan forbedres og her vises noen skjermbilder som illustrerer hvordan vi tenker disse sidene kan bli bedre.
  • Vi har prioritert visning som gir mer informasjon i søkeresultatet (tabellen med flere registreringer og mer informasjon om observasjoner) så det blir mindre nødvendig å gå til den enkelte registrering å lese detaljer. Dette inkluderer å vise ulike observasjonstyper (bilder, fritekst, hendelser..) i samme tabell. 
  • Vi ønsker å lage en visning av data som hjelper brukeren å få oversikt og ikke med å finne en bestemt observasjon ("finne nåla i høystaken"). 
  • Vi ønsker å lage en visning som gjør det lettere å finne fram i alle bildene som ligger i regObs. 
  • Vi ønsket å finne en visning som egner seg på mobiltelefoner (ca 300px). 
  • Vi har forsøkt å lage et oppsett av søkekriterier som ikke har for mange valg men som gir de valgene som vi tenker er helt nødvendige. Ble valgene for mange har vi forsøkt å gruppere det under "Se flere valg.." alternativer. 
  • Vi har ikke prioritert å lage eksempler på søk og visninger av typen "Vis meg alle rimkrystall- registreringer i fjor" eller "hvilke skredproblemer ble observert omkring de ulike skredhendelse". Det må komme i andre rekke av dette som vi føler er en nødvendig basis. 
En .pdf av skjermbildene finnes >>her<<.