fredag 21. november 2014

En feil i grupper på regObs-app

Det er oppdaget noe feil med gruppe-velgern i appen. Det er veldig lett for deg å rette opp.

Fikk en melding om at noen fikk en feilmelding da de sendte inn en registrering. Det viser seg at det var noen feil med valgene av gruppe. Valgene så ut som på vedlagt bilde (1). Registreringen er kommet til oss men det er noe feil som hindrer oss i å legge den i regObs.

Løsningen er å oppdatere nedtrekksmenyer slik vist i bilde markert (2)  eller om ikke det gjør susen trykk Nullstill (3).

(1) Om du opplever denne feilen så trykk på oppdater (2) eller om ikke det gjør susen trykk Nullstill (3).


torsdag 20. november 2014

Nyttig å observere for varslingen

Hvis vi bare fokuserer på det varslingen behøver for å lage gode varsler så er det slik at noen observasjoner er mer nyttig å få reportert en andre ting. Men, det er ikke sagt at andre observasjoner ikke er nyttig. Husk at regObs har mange brukere (60.000 besøk vinter 2013/2014) som leser andres observasjoner for å gjøre egne turvalg lokalt. Da er alle observasjonene nyttig.

Altså. Dette er bare det som er mest nyttig for varsling. Vi begynner med skredfarevurderingen.

Skredfarevurdering 
 • En skredfarevurdering som gjelder for hele regionen og som er så komplett og velformulert at vi kan lime inn direkte er supert!
 • Ikke glem feltet som sier om dagens varsel stemmer. Her må du gjerne komme med konstruktive tilbakemeldinger om vi regionalt ligger for høyt eller for lavt i forhold til den vurderingen du gjør deg. Glem heller ikke at dette er et felt som kan leses av alle og derfor er det litt skummelt å ha det (Snøskredvarslingen) og å bruke det (deg).
 • Glem heller ikke at denne observasjonen er en nåvurdering og at informasjon om utvikling legges i eget felt.

Skredproblemet
 • Er det flere skredproblemer så noter gjerne flere. Ikke glem at noen skredproblemer er vedvarende og derfor er det naturlig at du fortsetter å registrere dem selv "om du gjorde det forrige uke".
 • Fyll helst ut så komplett som mulig. Vi opplever at utbredelse ofte ikke er fylt ut (eksposisjon og høydeintervall). Om du er usikker og ikke greier å sette dem, så skriv litt om utbredelse i kommentarfeltet. Men da som en siste utvei.

Skredaktivitet
 • Det er en direkte kobling mellom skredaktiviteten, skredproblemer og faregrad. Dette gjelder også om det ikke er noe skredaktivitet i området.
 • Husk å få med hvor skredaktiviteten gjelder for.
 • Det er naturlig at ulike skredproblemer gir ulik skredaktivitet. Derfor kan du legge til flere skredaktiviteter på en registrering.

Bilder
 • Gode bilder hjelper varslerne å sette seg inn i situasjonen og kan si mer en 1000 ord.
 • Tenk komposisjon. Det er fint å få med været og himmelen på værobservasjoner. Det er fint å få med seg terreng og snødekket på snødekke observasjoner. Det fungerer ofte å få med litt horisont på alle bilder. Det hjelper å skape litt dybde.
 • Noen mobiltelefoner gir mulighet til å korrigere litt på farger og kontraster. Om du har tid, sørg gjerne for at bildet viser det du ønsker å formidle.

Andre ting
 • Hvordan er været der du er?
 • Hvor går snøgrensa, hvor faller nedbør som snø?
 • Hvor er det null grader?
 • Er det rim å se?
 • Hvor båser det fra på toppene?
 • Hva med i dalen der du står?
 • Hvilken nedbørstype er det?
 • Er det snø hos deg overhode?
 • Er det mye fokksnø?
 • Snør det rett ned?
 • o.s.v...
 • o.s.v..
 • o.s.v.Forslag til en effektiv arbeidsprosess

Noen foretrekker å gjøre registreringer fult ut på regObs.no og noen foretrekker å bare bruke regObs appen. Men, applikasjonene er også ment å brukes sammen og gi en effektiv arbeidsprosess ved å gjøre noe av observasjonene i felt og fylle på med mer informasjon på web senere. 

Begynn i appen
 • Registrer noen bilder og observasjoner i kortform ved hjelp an nedtrekksmenyer og stikkord.
 • Ikke bry deg om at du må sende inn observasjoner fra flere steder på turen i flere omganger. Ulike bilder og ulike observasjoner har ulike koordinater og ulike tidspunkt så det er naturlig at ikke alle observasjonene henger sammen i en stor registrering.
 • Tenk litt på at du mangler oversikt tidlig på turen så det kan være nødvendig å begrense observasjoner til fakta og hva du ser.
 • På slutten av turen kan du gjerne fylle ut skredproblemer og farevurdering før du kjører hjem.
Det vi nå har oppnådd er at varslingsgruppa har verdifull informasjon på et tidlig tidspunkt. Kanskje observasjonene er litt manglende, men det retter du på etterpå.

Dessuten slipper du nå å fylle inn sted, velge tid, flytte bilder fra kamera eller tlf til maskin og laste dem opp på regobs.no. Grovskissen av observasjonen din ligger på regObs nå. Bilder, koordinater, tidspunkt og de ulike observasjonene ligger inne.

I appen er du (1) innlogget, (2) du har posisjonen din gitt av gps og (3) du får grunnobservasjonen på plass med en gang.
Fullfør jobben på web
Observasjonene dine finner du kanskje i noen av sammendragene på forsidene eller på dine observasjoner. Alternativt kan du søke dem opp. Eller om du ber om epost kvitteringer (Innstillinger valg i appen) så kan disse brukes til å finne observasjonene igjen.

Du finner igjen observasjonen din på (1) forsiden eller undersider av regObs bilde eller (2) side for dine data eller (3) om du ber om kvittering under innstillinger i appen så får du en epost med lenke til denne registreringen.
Du kan nå:
 • endre hver observasjon på detaljvisning. Det krever at du er innlogget. Trykk på "endre" og fyll ut med tekst og mer komplett innhold og til slutt klikk på "oppdater".
 • I tillegg kan du legge til observasjoner på denne registreringen. Disse finner du oppe til høyre over kartet.
 • Merk at du kan endre på posisjon og gi stedet et navn også. Om du gir stedet et navn så dukker det opp i søk senere.
Du kan oppdatere registreringen din ved å (1) endre/oppdatere hver observasjon, (2) legge til observasjoner og (3) oppdatere stedinformasjonen.

mandag 17. november 2014

Hvordan bytte kallenavn

Kallenavnet ditt i regObs kan byttes og trenger ikke være unikt. Kallenavnet et det som kommer opp sammen med observasjoner. 

Kallenavnet bør ikke blandes med brukernavnet ditt som er epostadressen din som du bare bruker ved innlogging, som må være unikt i regobs og som ikke deles av regObs til andre en deg nå du logger på.

Å bytte kallenavnet gjør du på siden for personlig informasjon:

klikk på kallenavnet oppe til høyre --> velg personlig info
--> fyll i nytt navn ved feltet kallenavn og trykk "oppdater"

Endringen er tilbakevirkende og alle observasjoner endres med det nye brukernavnet.

Om kallenavn i regObs

Vi ønsker at alle observatører velger et kallenavn som tilkjennegir dem i noe mer grad. Det som er blitt konvensjonen for kallenavn på regObs er at man bruker fornavn, etternavn, initialer @ organisasjonstilhørlighet. Organisasjoner kan være de vi er partnere med som SVV, JBV, MET eller vår egen NVE eller ObsKorps. Forsvaret, DNT, Hammerfest Kommune eller Hjelpekorps er også flotte organisasjoner!

For alle som bidrar mot regObs ønsker vi at denne konvensjonen brukes. Det vi ikke ønsker er at dere tilkjennegir dere mer en hva dere er komfortable med. I verste fall kan observasjoner bli tolket feil og blåst ut av proporsjoner i media. Vi er spesielt vare på media, og da ønsker vi ikke at observatører har utgir seg med fult navn, mer en de er komfortable med.

Tenk personvern når dere velger navn. Deres eget personvern altså.


Noen eksempler:
Ragnar@NVE
Geir@ObsKorps
Tore@SVV

Finnes det flere navn som er like er det fint om man velger en vri som gjør navnet mulig å skille fra andre:
G.Olsen@ObsKorps
ToreH@SVV
Ragnar Ekker@NVE

Noen av de som bidrar uten å være organisert gjennom en organisasjon har begynt å bruke betegnelsen "Frivillig":
Gira@Frivillig


Lurer du på hvordan bytte kallenavn? Les mer på "Hvordan bytte kallenavn"