mandag 19. januar 2015

Oppdatering av regObs app

Ny versjon av appen er kommet på Android og vi regner med at den dukker opp på iOS nå i løpet av kort tid.

For android er dette versjon 2.2 og
for iOS er dette versjon 2.3.

Nytt i denne versjonen er:
 • Brukere på snø har mulighet for å registrere turen med anslag når de regner med å levere observasjoner.
 • Man kan søke opp tidligere brukte steder i nærheten av der man er og legge observasjonene til dette stedet.
 • Vi har slått sammen skjema for skredaktivitet og skred for å gjøre arbeidsflyten lettere.
 • Det er mulig å anslå utbredelse på skredproblem.
 • På isdekningsgrad registrerer vi nå også bæreevne og skøytbart.
 • Pluss diverse bugfixes.

Som alltid setter vi pris på tilbakemeldinger om feil dere finner. Feil kan registreres på skjema her. Da kommer det ryddig og greit inn til oss. Legg gjerne inn kontaktinfo så vi kan ta kontakt om noe er uklart.

torsdag 15. januar 2015

Du kan jobbe videre med dine regObs-skred på Skredregistrering.no

Denne uka lanserte NVE Skredregistrering.no for å registrere og dokumentere skredhendelser. Skred som er registrert for varslingstjenestene på regObs.no blir overført til Skredregistrering.no etter et par dager slik at du kan jobbe videre med å dokumentere størrelse, skader, involverte osv her.

Legg merke til at regObs.no brukes til sanntidsdata til varsling mens Skredregistrering.no er en historisk database som brukes til å dokumentere hendelser så grundig som mulig for ettertiden.

Hvis du har mer informasjon om hendelsen enn det er mulig å registrere i regObs, oppfordres du nå til å ta opp igjen din regObs-registrering i Skredregistrering.no for å legge inn mer detaljert informasjon og dokumentasjon. Detaljert informasjon om skredhendelser danner grunnlaget for kartlegging av skredfare, vurdering av sikringstiltak og for forbedring av skredvarsler.

Logg inn med ditt regObs-brukernavn og passord, og du vil finne en liste over skred du har registrert siste måneden. Registreringer fra regObs vil være tilgjengelig her fra endringsvinduet i regObs stenger (etter ca 2 døgn). Legg til den informasjonen og dokumentasjonen du måtte ha, og send inn. Verdien av databasen øker for hvert felt som fylles ut. Vi setter derfor stor pris på ditt bidrag!

Løsningen vil bli utvidet i løpet av 2015.

Forsiden på www.skredregistrering.no

søndag 11. januar 2015

Oppdatering av regobs.no

Mandag 12. januar planlegger vi en oppdatering av www.regobs.no. Vi har testet den internt men som regel dukker det alltid opp barnesykdommer når mange brukere med ulike vaner begynner å bruke regObs etter større oppdateringer.

Som alltid setter vi pris på tilbakemeldinger om feil dere finner. Feil kan registreres på skjema her. Da kommer det ryddig og greit inn til oss. Legg gjerne inn kontaktinfo så vi kan ta kontakt om noe er uklart.

Nytt i denne versjonen:
 • Mulighet for å slette enkeltobservasjoner eller hele registreringen.
 • Bedre tilpasset bruk på mobile enheter.
 • Mindre endringer på enkeltskjema. Eks utbredelse på skredproblem, flere felter om skredstørrelse og svake lag på snøskredskjema og farbarhet på isdekkningsgrad mfl.
 • Visning av turloggen som kommer i neste versjon av appen.

Kjente feil:
 • Som følge av oppdatering av rammeverket som gir bedre brukeropplevelse på mobile enheter har vi måtte oppdatere kode som knytter data sammen. Vi har derfor funnet feil på at enkeltfelter faller ut og at enkelte felter uteblir fra visning. Her antar vi det er flere feil som vi ikke har oppdaget så om du merker at data blir borte så gi gjerne beskjed!
 • Grafikk som legger seg geil og av og til skygger for knapper for å endre og slette.