torsdag 19. februar 2015

Kjente feil og mulige løsninger i regObs


Flere melder fra om at de opplever feil på regObs. Her lister jeg noen av de feilene vi kjenner til og mulige måter å jobbe seg rundt dem inntil vi får rettet feilene og lagt ut nye versjoner av regObs. Tekniske eller faglige spørsmål rettes gjerne på Facebook: regObs faggruppe.

Oppdatert 19.februar 2015

App:
Flere opplever at nedtrekksmenyer mister innhold —> nullstill appen og oppdater nedtrekksmenyer. Gjerne et sted med godt mobilnett eller wifi.

Tekstfelter mister innhold når de sendes inn. Teksten erstattes med bare et tall —> ingen kjent løsning på dette.

Om man legger til bare bilder på en observasjon og prøver å slette det igjen går ikke alltid det bra --> du kan slette alle observasjoner i minnet fra hovedsiden eller du kan sende det inn og slette bildet det på web senere.

Kart ser ut til å slite med å laste inn om den ikke har GPS posisjon --> Før dette klassifiseres som feil sjekk at appen har tilgang til stedstjenester på telefonen. Mange som opplever dette som feil har sagt ved førstegangsoppstart at appen ikke skal få tilgang til stedstjenester på telefonen. Hvis dette ikke løser saken --> det er en feil at man må ha posisjon for å sette posisjon i kart og posisjon er obligatorisk for å sende inn observasjoner. dessverre ingen kjent løsning på dette utover å prøve å få posisjon i appen.

Web:
Mange opplever med ugjevne mellomrom serverfeil når de forsøker å sende inn observasjoner på regobs.no --> en feilet registrering betyr at observasjonene er mistet desverre. Du er mindre utsatt for å miste godt arbeid ved å registrere litt først og så legge til observasjonene en og en fra detaljvisningen etterpå.

Slett registrering virker ikke. Man kan slette enkeltobservasjoner men ikke hele registreringen på en gang --> du kan slette observasjonene en og en.

Rapport åpner flere tabs. På det meste opplever vi at det kommer 3 faner opp --> ingen kjent løsning på dette.

Man er innlogget og sender inn en registrering og så blir den lagret som anonym --> gi beskjed til regObs gjengen og vi knytter observasjonen til din bruker.