onsdag 30. desember 2015

Husk å meld fra om tur!

Husk å meld fra om obstur i regObs appen. Da vet vi som varsler at vi kan vente mer info utover dagen fra regionen din. Husk også å avslutt turen.


Skal du på tur og tenker å levere observasjoner senere på dagen, meld
gjerne fra om turen. Dette gjøres i regObs app. Husk også å avslutt
turen når du er ferdig. Dette gjør du i samme skjema i appen.


Oversikt over aktive turer finnes på regObs web.