onsdag 20. april 2016

Ny bruker og kallenavn

Det er noen ting man kan tenke på når man oppretter ny bruker i regObs. Valg av kallenavn for eksempel. Også kan man få nettleseren til å huske innloggingen din så du slipper å logge inn neste gang du er på regobs.no Kallenavnet kan endres i ettertiden, men husk at dette har tilbakevirkende kraft på registreringer du har gjort tidligere.

Presentasjonen med bildene i dette innlegget kan lastes ned.Kort om hvordan søke opp data

Kort om hvordan søke opp data i regobs.no og ulike muligheter til å sortere dem på.

Powerpoint pressentasjon kan lastes ned her.Hva bør et fullt sett observasjoner inneholde?

Hva bør et fullt sett observasjoner inneholde? Dette er malen som observatørene til Snøskredvarslingen jobber etter.

Du kan laste ned denne presentation for powerpoint eller som pdf.

 • Et fullt sett observasjoner bør inneholde utfylling av alle aktuelle skjema i web og/eller applikasjonen med de viktigste: 
  • Meld fra om tur. 
  • Skredaktivtet eller fravær av dette, eventuelt skredhendelse med nestenulykke/ ulykke (ved et enkelt skred der mennesker eller infrastruktur er involvert). 
  • Faretegn, eller fravær av dette. 
  • Snødekke med en beskrivelse av det generelle snødekket, svake lag, snøfordeling i terrenget, snøgrense og hvor mye tilgjengelig løs snø det er i overflaten (ved forventet vindøkning) 
  • Skredproblem. 
  • Skredfarevurdering som sammen med skredproblemet gir det hele bildet underbygget av de andre punktene og observasjonene. 
  • Vær. 
 • Det er viktig å bruke de rette skjemaene for å lettere kunne søke etter en type observasjoner for varslerne. 
 • Tanken er at alle observasjoner skal underbygge skredproblem og skredfarevurderinga, som blir konklusjonen underbygget av de andre observasjonene. 
 • Skriv kort i stikkordsform på app (så har du posisjonen) og fyll ut mer detaljert i web etterpå. 
 • Videre følger noen ledetråder til hvert av skjemaene med noen eksempler.


  


 


Ny app


Ny app ute på Google Play og AppStore idag. Den ser litt annerledes ut, versjonen er i hovedsak en forbedring som var i den gamle appen.

Noen nye ting dere kan se etter:
 • Mulig å sette observasjonstidspunktet i fall du ikke registrerer med en gang når du observerer.
 • Nye kart.
 • Mulighet til å endre på hele registreringen før du sender den. Også bilder.
 • Nytt skredaktivitetskjema som er skilt fra skredhendelse.

Vi hører gjerne hvordan ny app oppleves. For å lettere følge opp feilretting er set fint om feil og mangler registreres i: https://docs.google.com/forms/d/1KBiuIU30r5GAjvLuLxW2bEBEswGDIuTJcs-4CqNB43c/viewform?embedded=true&formkey=dE5HSDcxMjV4bVAyLTVPdGN2ZEViSEE6MQ


mandag 28. mars 2016

Isobservasjonar

Ånund har skrive ein vegledning til korleis å registrere isobservasjonar i regobs. Den finn du her

søndag 7. februar 2016

Observert skredaktivitet og faretegn mot en aktuell varslet faregrad

Jeg har sett på observert skredaktivitet og observerte faretegn mot en aktuell varslet faregrad i regionene våre vinteren 2014/15. Studien forteller noe om hvor godt vi varsler, men forteller også at vi har mangler i observasjonene.

Faretegn og skredaktivitet eller fravær av dette er viktig å få meldt inn så vi bedre kan se sammenhenger i framtiden. Vi må bli flinkere til å melde inn skredaktivitet og bruke alle feltene når vi gjør dette.


Om 2014/15 observasjonene av snøskredaktivitet:

For alle regionene har vi 4102 dager med varsler (ca. 23 regioner i 6 mnd). 1284 av disse dagene har observasjoner. Noen dager har flere observasjoner og totalt er det 2433 observasjoner. De er:
 • 747 av faretegn (”Ingen faretegn” eller ”Ferske skred”). 
 • 325 enkeltskred. 
 • 1361 observasjoner av skredaktivitet.
Figur 1: Observert skredaktivitet på ulike faregrader vintern 2014/15.
Mye detaljer her, klikk på bildet for større figur. 
I hver rute ligger
 • N: antall dager med denne skredindeksen på den aktuelle faregraden.
 • NT: antall tilfeller skredene er naturlig utløst.
 • HT: antall dager skredene er kunstig utløst (liten tilleggsbelastning eller større).
Noen kommentarer til figuren:

 • Det er klar trend at skredaktivitet følger faregrad. Merk spesielt andelen ”Ingen” skredaktivitet pr faregrad.
 • På faregrad 3 og 4 har vi observasjoner til bare 50% av varslene. Faregrad 4-Stor er så skjerpet at vi burde har bedre dekning av skredaktivitet for å bekrefte/avkrefte faregraden.
 • Det er mye enkeltskred som observeres, selv på dager hvor vi kan forvente at ”Noen”, ”Flere” eller ”Mange” skred går i området.
 • Skredaktivitet med ”Flere” og ”Mange skred” observeres lite.
 • Fordeling av observert skred og skreaktivitet på faregrad 2 og 3 er svært like. Vi hadde forventet flere og større skred på faregrad 3.
 • Jeg forventer flere observasjoner og større skredaktivitet på faregrad 4.
 • I ca 60% av tilfellene vet vi noe om tilleggsbelastningen som førte til skredet.
 • ”Ferske skred” som faretegn står sjelden som eneste observasjon.
 • 7 ganger ble størrelse 5 skred (”Alle skredenes mor”) observert. Husk at dette er skredstørrelser som er forbeholdt faregrad 5-meget stor og vi ikke varslet faregrad 5-Meget stor denne sesongen.


Skredindex
I studien brukes bare den observasjonen som når høyest på skredindeksen på en aktuell dag. Dvs at observert skred trumfer faretegn ”ferske skred” og flere og større skred trumfer observasjoner av færre og mindre skred. Se figur 2 under for hvordan jeg har definert skredindeksen.
Figur 2: Definisjon av skredindeksen. Jo høyere tall, jo mer alvorlig situasjon er observert.


Om 2014/15 observasjonene av faretegn:

Figur 3: Faretegn fordelt på faregrad vintern 2014/15.
Noen kommentarer:
 • Figuren er normert. Den viser fordelingen innen hver faregrad.
 • Legg merke til store variasjoner mellom antall observasjoner pr faregrad og antall dager varslet med ulike faregrader.
 • "Ingen faretegn” avtar ved høyere faregrad.
 • Drønn” og ”ferske sprekker” forekommer oftere på faregrad 2 og 3 en på faregrad 1 og 4.
 • ”Ferske skred” utgjør ikke en stor andel på noen faregrader
 • Interessant hvordan andelen ”fersk vindtransportert snø” ikke endrer mye på seg fra faregrad til faregrad.
 • ”ingen faretegn” burde forekomme oftere.

mandag 18. januar 2016

Nytt skredaktivitetskjema


Vi har et nytt skjema for skredaktivitet som passer bedre med skredproblemene våre. Husk at observasjoner av skredaktivitet er en bekreftelse på hvilke skredproblemer som er i området. Bruker litt plass her til å framheve noe av det som er nytt med skjema.

Det nye skjema for skredaktivitet har mye til felles med skredproblemene våre.


Hvordan gjøre en registrering på regobs.no

Vi har i siste versjon av regobs.no endret på hvordan man registrerer observasjoner. Her gis en kort presentasjon av det viktigste.

Prosessen er todelt:

1. Når men velger “Registrer observasjoner” tas man til en siden hvor man som minimum må velge hvor observasjonene er gjort og når de ble observert. Her registreres overordnet informasjon om hele registreringen din.


2. Når man så trykker “Start registrering” tas man til detaljvisningen som ligner den siden vi tidligere har brukt for å oppdatere registreringen. Her skal du spesielt legge merke til 5 ting:
 1. Legg til observasjoner med knappene oppe til høyre.
 2. Når du jobber med en observasjon må du lagre eller avbryte før du kan gjøre noe mer.
 3. Bilder legges til under hver observasjon. Husk! Observasjonen må lagres før du kan legge til bilder eller andre observasjoner.
 4. Øverst i venstrekolonnen har du overordnet informasjon om registreringen og mulighet til å endre den.
 5. Til høyde ligger et kart med tilhørende informasjon om stedet du gjør observasjonene.regobs.no versjon 3.0

I dag har vi oppdatert regobs.no. Det viktigste målet med denne versjonen er å få mindre problemer med innsending og bedre stabilitet generelt med regobs.no.

Vi gjør oppmerksom på noen av de tingene som er nytt:
 • Det er ny arbeidsflyt når man registrerer. Der vi før hadde én side for å gjøre registreringer og én side for å oppdatere registreringer har vi slått dem sammen. Les mer på: http ://regobs . blogspot . no/2016/01/hvordan-gjre-en-registrering-pa-regobsno . html
 • Data og sidene skal laste raskere.
 • Vi har et nytt skjema for skredaktivitet som passer bedre med skredproblemene våre. Dette gjelder foreløpig bare web. Husk at observasjoner av skredaktivitet er en bekreftelse på hvilke skredproblemer som er i området. Les mer på: http ://regobs . blogspot . no/2016/01/nytt-skredaktivitetskjema . html
 • Det ligger to nye felter i snødekkeskjema som retter seg mot hvor mye snø som er tilgjengelig for å flyttes på av vind (snødekkehardhet) og hvor fuktig overflaten er.
 • Bildeopplastning håndteres nå i nettleseren din. Det betyr at vi ikke lenger har størrelsebegrensing på bilder som legges til.
 • regobs.no er bedre tilpasset bruk på tablet og mobil.
 • Det ligger lenker til en ny måte å søke opp registreringer på. Dette er enda uferdig men det er flere ting som er verd å ta i bruk for interesserte brukere.
Du skal ikke oppleve feil med app eller inlogging som følge av opdateringen. Men, om du skulle få feil: nullstill appen (under innstillinger) og trykk ctrl-F5 noen ganger i nettleseren. Av og til følger det gammelt ræl med i minnet.