søndag 7. februar 2016

Observert skredaktivitet og faretegn mot en aktuell varslet faregrad

Jeg har sett på observert skredaktivitet og observerte faretegn mot en aktuell varslet faregrad i regionene våre vinteren 2014/15. Studien forteller noe om hvor godt vi varsler, men forteller også at vi har mangler i observasjonene.

Faretegn og skredaktivitet eller fravær av dette er viktig å få meldt inn så vi bedre kan se sammenhenger i framtiden. Vi må bli flinkere til å melde inn skredaktivitet og bruke alle feltene når vi gjør dette.


Om 2014/15 observasjonene av snøskredaktivitet:

For alle regionene har vi 4102 dager med varsler (ca. 23 regioner i 6 mnd). 1284 av disse dagene har observasjoner. Noen dager har flere observasjoner og totalt er det 2433 observasjoner. De er:
 • 747 av faretegn (”Ingen faretegn” eller ”Ferske skred”). 
 • 325 enkeltskred. 
 • 1361 observasjoner av skredaktivitet.
Figur 1: Observert skredaktivitet på ulike faregrader vintern 2014/15.
Mye detaljer her, klikk på bildet for større figur. 
I hver rute ligger
 • N: antall dager med denne skredindeksen på den aktuelle faregraden.
 • NT: antall tilfeller skredene er naturlig utløst.
 • HT: antall dager skredene er kunstig utløst (liten tilleggsbelastning eller større).
Noen kommentarer til figuren:

 • Det er klar trend at skredaktivitet følger faregrad. Merk spesielt andelen ”Ingen” skredaktivitet pr faregrad.
 • På faregrad 3 og 4 har vi observasjoner til bare 50% av varslene. Faregrad 4-Stor er så skjerpet at vi burde har bedre dekning av skredaktivitet for å bekrefte/avkrefte faregraden.
 • Det er mye enkeltskred som observeres, selv på dager hvor vi kan forvente at ”Noen”, ”Flere” eller ”Mange” skred går i området.
 • Skredaktivitet med ”Flere” og ”Mange skred” observeres lite.
 • Fordeling av observert skred og skreaktivitet på faregrad 2 og 3 er svært like. Vi hadde forventet flere og større skred på faregrad 3.
 • Jeg forventer flere observasjoner og større skredaktivitet på faregrad 4.
 • I ca 60% av tilfellene vet vi noe om tilleggsbelastningen som førte til skredet.
 • ”Ferske skred” som faretegn står sjelden som eneste observasjon.
 • 7 ganger ble størrelse 5 skred (”Alle skredenes mor”) observert. Husk at dette er skredstørrelser som er forbeholdt faregrad 5-meget stor og vi ikke varslet faregrad 5-Meget stor denne sesongen.


Skredindex
I studien brukes bare den observasjonen som når høyest på skredindeksen på en aktuell dag. Dvs at observert skred trumfer faretegn ”ferske skred” og flere og større skred trumfer observasjoner av færre og mindre skred. Se figur 2 under for hvordan jeg har definert skredindeksen.
Figur 2: Definisjon av skredindeksen. Jo høyere tall, jo mer alvorlig situasjon er observert.


Om 2014/15 observasjonene av faretegn:

Figur 3: Faretegn fordelt på faregrad vintern 2014/15.
Noen kommentarer:
 • Figuren er normert. Den viser fordelingen innen hver faregrad.
 • Legg merke til store variasjoner mellom antall observasjoner pr faregrad og antall dager varslet med ulike faregrader.
 • "Ingen faretegn” avtar ved høyere faregrad.
 • Drønn” og ”ferske sprekker” forekommer oftere på faregrad 2 og 3 en på faregrad 1 og 4.
 • ”Ferske skred” utgjør ikke en stor andel på noen faregrader
 • Interessant hvordan andelen ”fersk vindtransportert snø” ikke endrer mye på seg fra faregrad til faregrad.
 • ”ingen faretegn” burde forekomme oftere.