mandag 28. mars 2016

Isobservasjonar

Ånund har skrive ein vegledning til korleis å registrere isobservasjonar i regobs. Den finn du her