mandag 23. januar 2017

oppdateringer av regObs-app

Her ligger informasjon om oppdateringer av regObs-web. Kjente feil i siste versjon legges også her. Opplever du feil, gi beskjed.

2017.01.18

Nytt i versjon 3.0.6 i regObs app (du finner versjonsnummeret nederst på innstillinger/innloggingssiden):
  • Mulighet til å registrere stabilitetstest
  • Mulighet til å legge på url på hendelse/ulykke
  • Noen mindre forbedringer og feilrettinger

Kjente feil:
Kjente konkrete feil kjenner jeg ikke til, men noen opplever at posisjonering er blitt dårligere. Om du opplever at posisjon fra appen er helt på ville veier så fint om du melder fra. Husk da å få med type telefon, app versjonsnummeret, lenken til registreringen, litt om forholdene du opplevde da du fikk feil posisjon (inne, ute, wifi, gps..)

Noen opplever feil med at nedtrekksmeny for turtype i appen er tom. Om du har opplevd dette så skal dette rette seg nå når du oppdaterernedtrekksmenyer i appen (knapp under innstillinger - meny oppe til høyre i appen). Meld gjerne også fra når du opplever det. Vi er litt usikker på omfanget og om det vi gjør for å rette feilene virker. Husk da å få med type telefon, app versjonsnummeret, lenken til registreringenlitt om forholdene du opplevde da du fikk feil posisjon (inne, ute, wifi, gps..)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar