mandag 23. januar 2017

Oppdateringer av regObs web

Her ligger informasjon om oppdateringer av regObs-web. Kjente feil i siste versjon legges også her. Opplever du feil, gi beskjed.

2017.01.11
Nytt i versjon 3.0.6 av regObs web (du finner versjons nummert nederst på hver side av regobs.no):
  • Bedre filter for å søke opp observasjoner.
  • Raskere datasøk
  • nye søkekriterier
  • Oppdatering av kobling mot app (api)
  • Friskere innlogging
  • Rettet feil med billedopplasting når bildene var for store
  • Div mindre feilrettinger

Kjente feil:
regObs viser ikke bilder som ikke har observasjon knyttet til seg. Dvs har du registrert bilde av faretegn men ikke registrert noe i skjema for faretegn kommer ikke dette med i rapporten. Når vi får rettet feilen vil disse data vises igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar