mandag 23. januar 2017

oppdateringer av regObs-app

Her ligger informasjon om oppdateringer av regObs-web. Kjente feil i siste versjon legges også her. Opplever du feil, gi beskjed.

2017.01.18

Nytt i versjon 3.0.6 i regObs app (du finner versjonsnummeret nederst på innstillinger/innloggingssiden):
  • Mulighet til å registrere stabilitetstest
  • Mulighet til å legge på url på hendelse/ulykke
  • Noen mindre forbedringer og feilrettinger

Kjente feil:
Kjente konkrete feil kjenner jeg ikke til, men noen opplever at posisjonering er blitt dårligere. Om du opplever at posisjon fra appen er helt på ville veier så fint om du melder fra. Husk da å få med type telefon, app versjonsnummeret, lenken til registreringen, litt om forholdene du opplevde da du fikk feil posisjon (inne, ute, wifi, gps..)

Noen opplever feil med at nedtrekksmeny for turtype i appen er tom. Om du har opplevd dette så skal dette rette seg nå når du oppdaterernedtrekksmenyer i appen (knapp under innstillinger - meny oppe til høyre i appen). Meld gjerne også fra når du opplever det. Vi er litt usikker på omfanget og om det vi gjør for å rette feilene virker. Husk da å få med type telefon, app versjonsnummeret, lenken til registreringenlitt om forholdene du opplevde da du fikk feil posisjon (inne, ute, wifi, gps..)


Oppdateringer av regObs web

Her ligger informasjon om oppdateringer av regObs-web. Kjente feil i siste versjon legges også her. Opplever du feil, gi beskjed.

2017.01.11
Nytt i versjon 3.0.6 av regObs web (du finner versjons nummert nederst på hver side av regobs.no):
  • Bedre filter for å søke opp observasjoner.
  • Raskere datasøk
  • nye søkekriterier
  • Oppdatering av kobling mot app (api)
  • Friskere innlogging
  • Rettet feil med billedopplasting når bildene var for store
  • Div mindre feilrettinger

Kjente feil:
regObs viser ikke bilder som ikke har observasjon knyttet til seg. Dvs har du registrert bilde av faretegn men ikke registrert noe i skjema for faretegn kommer ikke dette med i rapporten. Når vi får rettet feilen vil disse data vises igjen.

onsdag 20. april 2016

Ny bruker og kallenavn

Det er noen ting man kan tenke på når man oppretter ny bruker i regObs. Valg av kallenavn for eksempel. Også kan man få nettleseren til å huske innloggingen din så du slipper å logge inn neste gang du er på regobs.no Kallenavnet kan endres i ettertiden, men husk at dette har tilbakevirkende kraft på registreringer du har gjort tidligere.

Presentasjonen med bildene i dette innlegget kan lastes ned.Kort om hvordan søke opp data

Kort om hvordan søke opp data i regobs.no og ulike muligheter til å sortere dem på.

Powerpoint pressentasjon kan lastes ned her.